DPH u tuzemských obchodních transakcí - VII. část

Vydáno: 19 minut čtení
DPH u tuzemských obchodních transakcí – VII. část
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
Řada služeb podléhá osvobození jen v případě, že je poskytuje plátce, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání. O jaké služby se jedná, kdy je prodej automobilu osvobozený od DPH a jaké lékařské prohlídky jsou účtovány bez daně, to jsou jen některé otázky, na které přináší odpověď již sedmé pokračování seriálu o DPH u tuzemských obchodních transakcí.
Nájem nemovité věci (§ 56a ZDPH)
Aby se jednalo z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), o nájem, musí pronajímatel nájemci umožnit po určitou dobu za úplatu užívat konkrétní majetek jako vlastník s vyloučením stejného práva pro jinou osobu.
Nájem nemovitých věcí je osvobozen od daně s pěti výjimkami:
1.
Krátkodobý nájem nemovité věci, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin. Často jde o pronájem sálu k uspořádání koncertu či maturitního plesu. O krátkodobý pronájem se jedná i v případě, kdy bude mít nájemce uzavřenou dlouhodobou smlouvu s pronajímatelem, na jejímž základě bude moci každý pátek využívat po celý den určitou místnost. Žádná jiná osoba nemá stejné právo využívat v pátek danou místnost, jen nájemce. Naopak v jiné dny tento nájemce právo využívat danou místnost nemá, a proto jemu poskytnutý pronájem je krátkodobý, byť na základě dlouhodobé smlouvy.
2.
Poskytnut