Ing. Zuzana Pšeničková - strana 20

Společnost s. r. o., zakoupila budovu v červnu 2012. V roce 2012 účtuje vyklízecí práce ‒ to jde přímo do nákladů. Dále nakupuje nějaký materiál ‒ latě, okapy, palubky, sněhové háky ‒ vše do budovy. Jak budu účtovat? Vše si dám na účet č. 042 a pak koncem roku, když částka bude nad 40 000 Kč, navýším vstupní cenu např. o 65 000 Kč? Další rok 2013 budu kupovat to samé pro budovu, budu postupovat stejně a navýším v roce 2013 o částku, kterou jsem vydala v roce 2013? Když to bude pod 40 000 Kč, tak částku převedu z účtu č. 042 do nákladů?
Vydáno: 19. 11. 2012
Jsme s. r. o., plátci DPH. Prodáváme nákladní automobil, který je veden ve firmě jako dlouhodobý majetek a byl již zcela odepsán. Rok pořízení je 2004. Můžete mi poradit jakým způsobem zaúčtovat vyřazení a prodej majetku a také zda máme povinnost přiznat daň a vystavit doklad pro kupujícího s daní nebo bez daně?
Vydáno: 25. 10. 2012
Společnost s. r. o. obdržela od Nadačního fondu dar, ve formě finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů, který jsme zaúčtovali MD 221/D 413. Dar je v souladu s podmínkami poskytnutí použit na pokrytí provozních nákladů. Obdrženou fakturu jsme zaúčtovali MD 511/D 321, úhradu MD 321/D 221. Ve výnosech chceme použít str. D účet 648. Proti kterému účtu tuto operaci zaúčtuji, když účet 413 nesmí být snižován. Který účet použijeme, abychom snížili i stranu pasiv?
Vydáno: 25. 10. 2012
Chtěla jsem se zeptat, jak správně zaúčtovat, když firma obdrží fakturu přijatou za opravu automobilu v částce 10 000 Kč + 2 000 Kč DPH, fakturu za opravu zaplatí dodavateli přímo pojišťovna v částce 10 000 Kč bez DPH a dodavatel opravy chtěl zaplatit po firmě jen DPH ve výši 2000 Kč. - přijatou fa 10 000 Kč + 2 000 Kč jsem zaúčtovala 511+343/321 - předpis pojistného plnění jsem zaúčtovala 10 000 Kč na 315/688 - likvidaci faktury 10 000 Kč bez DPH jsem zaúčtovala v interních dokladech na 321/315 - úhradu 2 000 Kč DPH z BÚ dodavateli opravy jsem zaúčtovala na 321/221 Nyní mám účet 321 sice zlikvidovaný, ale na účtu 315 mám zůstatek 10 000 Kč. Zkoušela jsem účtovat tuto částku na 321/315, abych neměla zůstatek na 315, ale tímto mi vznikl opět nový závazek na 321, i když je tato faktura již zlikvidovaná. Chtěla jsem se tedy zeptat, proti jakému účtu mohu účtovat účet 315, abych na něm neměla již zůstatek?
Vydáno: 18. 10. 2012
Na jaký účet účtovat silniční daň? Na 344?
Vydáno: 11. 10. 2012
Prosím o radu jak postupovat při zaúčtování u spol. s r.o. Společnost má pronajaté prostory za účelem provoz. prodejny sport. zboží. V nájemní smlouvě je uvedeno, že prostory po ukončení nájmu vrátí nájemce do původního stavu. Nájemce upravuje osvětlení, částečně instalaci a částečně přidává kazetová stropní světla, celková cena asi 60 000 Kč bez DPH, na fa rozepsáno jednotlivě, na stěny přidělává velký policový systém, rovněž jednotlivé části (police, skříňky)rozepsány na fa ‒ cena asi 100 000 Kč. Jak zaúčtovat tyto úpravy a vybavení prodejny? Prosím o uvedení příkladů.
Vydáno: 27. 09. 2012
Jsme právnická osoba, plátce DPH a vedeme účetnictví. Koupili jsme s. r. o. Jak a do které společnosti (do účetnictví vlastníka nebo do účetnictví pořizované společnosti) zaúčtovat náklady na právní a notářské služby spočívající v přípravě dokumentace pro účely zápisu změn ve společnosti do obchodního rejstříku, včetně přípravy všech dokumentů potřebných pro zápis do obchodního rejstříku?
Vydáno: 13. 09. 2012
Stavební společnost postavila zcela nové byty, s tím, že jsou určeny k prodeji. Byty jsou zkolaudovány, stavební společnost je zapsána v katastru nemovitostí jako jejich vlastník. Postupuje stavební společnost správně, pokud tyto byty v účetnictví vede na zásobách, jako výrobky? Pokud ano, co se stane v případě, pokud některý byt začne pronajímat (uzavře smlouvu o nájmu bytu s nájemcem)? Bude možné i v tomto případě ponechat pronajímaný byt v účetnictví na zásobách, jako výrobek, nebo musí dojít k přeúčtování na dlouhodobý majetek?
Vydáno: 03. 09. 2012
Chtěla jsem se zeptat, jak postupovat účetně při účtování storen skladových dokladů, kdy zaměstnanec navede chybně dvě příjemky a všimne si toho až třeba za dva měsíce. Příklad: 1. Zaměstnanec zaskladní dne 1. 5. 2012 příjemku ve výši 20 000 Kč/100 ks 2. Omylem vytvoří duplicitně stejnou příjemku dne 1. 5. 2012 ve výši 20 000 Kč/100 ks 3. Dne 2. 7. 2012 vyskladní 90 ks 4. Dne 4. 7. 2012 příjem 10 000 Kč/50 ks 5. Dne 5. 7. 2012 vyskladní 50 ks atd. Dne 5. 7. 2012 si uvědomí, že příjemka za 20 000 Kč byla vytvořena duplicitně. Chce ji stornovat. Systém ale neumožní uživatelům provést storno dne 1. 5. 2012, ale až 5. 7. 2012 z důvodu ocenění FIFO. Protože z chybné příjemky bylo již zboží dle ocenění FIFO již vydáno. V praxi je nemožné všechny následné výdejky a příjemky stornovat. Můžeme tedy ponechat datum storna až 5. 7. 2012? Je to vlastně účetní oprava. Sklady se srovnají až toho 5. 7. 2012. Pokud bychom ověřovali stav zásob k 1. 5. 2012, tak ten je chybně navýšen o mylný příjem. Jak postupovat v praxi?
Vydáno: 24. 08. 2012
Společnost s. r. o., plátce DPH. Naše společnost si nechala vyrobit reklamní rádiový spot, který budeme mít možnost opakovaně použít. Jak tento reklamní spot zaúčtovat? V případě nehmotného majetku se mluví o dílech audiovizuálních. Dle výkladu Wikipedie je audiovizuálním dílem to, co má obraz a pohybuje se. Reklamní spot nebude tedy nehmotný majetek, ale budeme jej účtovat na účet 518 (reklama)? V jakém okamžiku částka za tuto reklamu ovlivní náklady? V okamžiku výroby (fakturace) nebo v okamžiku jeho vysílání? Možnost jeho případného opakovaného použití se asi v nákladech nijak nezohledňuje, že? Nejme schopni říci ani to zda, kdy, případně či zda vůbec někdy, bude spot opakovaně použit.
Vydáno: 20. 08. 2012
Prosím o radu jak postupovat při zaúčtování. Společnost má dva účty u jedné banky - účet v korunách a v EURO. Když převede z korunového účtu např. 2 000 Kč na účet v cizí měně, tak kurs podle ČNB je např. 25 Kč, banka připíše na účet ne 80 EUR, ale 79. Jak provést zaúčtování, aby peníze na cestě byly vyrovnány a převod správně proúčtován v účetnictví?
Vydáno: 27. 07. 2012
Právnická osoba, plátce DPH uskutečnila pro českého plátce dopravu na Slovensko. Na Slovensku si předplatila mýtné vč. DPH. 1) Jak zaúčtovat mýtné? Celé do nákladů vč. DPH, na konci roku odúčtovat nespotřebované mýtné. Do přiznání DPH se neuvádí? 2)Při následné fakturaci českému plátci fakturovat zvlášť za přepravu + 20 % DPH a část mýtného (propočítané dle ujetých km) bez DPH? Nebo zahrnout do ceny dopravy + DPH?
Vydáno: 26. 07. 2012
Jak správně daňově posoudit nákup velkého množství záclon a závěsů do nově budované provozovny? Hodnota cca 500 000 Kč. Záclony a závěsy byly pořízeny jako komplet dodávka včetně montáže hliníkových kolejniček do budovy. Na faktuře je vyčíslena zvlášť částka za dodávku a montáž kolejniček (70 000 Kč) a zvlášť za jednotlivé kusy textilií (430 000 Kč). Bude účtováno o celé dodávce do pořízení investice stavby nebo bude dostačující do stavby účtovat pouze kolejničky s montáží a textilie časově rozlišit do nákladů např. do 3 let?
Vydáno: 26. 07. 2012
S. r. o. (je založena jednatel + jednatel) zakoupila dle kupní smlouvy ze dne 6. 6. 2012 budova + pozemek za celkovou kupní cenu 1 750 000 Kč. S. r. o. zaplatila z účtu 250 000 Kč a zbytek zaplatil jednatel ze svých soukromých peněz. Do katastru budova bude zapsána v červenci. Můžete poradit, jak zaúčtovat, když část je z účtu s. r. o. a část ze soukromých peněz? Bude odvedeno DPH ze základu 1 750 000 Kč? Kdy?
Vydáno: 19. 07. 2012
Měla bych dotaz ohledně pozdě dodaných dokladů. 1) s. r. o. 2) fyzická osoba podnikatel Jakým způsobem zaúčtuji v s. r. o. a u OSVČ doklad z roku 2010 a 2011, tyto doklady FP nebyly zaúčtovány - nebyly fyzicky dodány, až nyní se dodavatelská firma ozvala, že má v evidenci neuhrazenou fakturu z roku 2010. Jak to bude s DPH a se zaúčtováním v s. r. o. a jak u podnikající fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci?(Je možné u fyzické osoby zaúčtovat v letošním roce? Včetně úhrady, i když se týká roku 2010)?
Vydáno: 19. 07. 2012
Jak se účtuje penále za vypovězení smlouvy s O2 před uplynutím sjednané doby 2 let?Je to daňový náklad nebo nedaňový?
Vydáno: 28. 06. 2012
S. r. o. plátce DPH prodává zboží za hotovost. Ke každému prodeji zboží v hotovosti je vystaven DD-faktura + příjmový pokladní doklad, který v tomto případě není daňovým dokladem, ale slouží pouze k prokázání skutečnosti, že dodavatel přijal platbu v hotovosti od odběratele. Na příjmovém pokladním dokladu je uvedeno: Příjmový pokladní doklad - nejedná se o daňový doklad - slouží k prokázání přijetí hotovosti dodavatelem Účel platby: úhrada vystavené faktury-DD č.: Částka celkem: Datum platby: Podpis pokladníka: dále je uveden název a IČ odběratele a dodavatele (nikoli DIČ). Domníváme se správně, že tyto příjmové pokladní doklady nemusí dodavatel číslovat?, neboť: 1. nejedná se o daňový doklad 2. slouží pouze k prokázání přijetí hotovosti dodavatelem (mají tedy stejnou funkci jako v případě, že dodavatel na DD-fakturu dopíše \\\"převzal v hotovosti dne.. podpis\\\") 3. na příjmovém pokladním dokladu je uvedeno k jaké vystavené faktuře dodavatele se vztahuje a nelze ho tedy zaměnit.
Vydáno: 25. 06. 2012
Společnost (právnická osoba, předmět podnikání \\\"poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru\\\"), poskytla úvěr fyzické osobě na rodné číslo. Datum uzavření úvěru: 9. 9. 2011, doba trvání úvěru: do 18. 9. 2021. Tj. celkem 120 splátek - z toho 119 - úroky, 120. splátka - jistina a posl. úrok. Součástí smlouvy jsou úroky, 2 % /měsíčně z celé částky. A mé dotazy zní: 1) kam správně účtovat jistinu (půjčku) - 378? 2) úroky účtovat do výnosu na základě předpisu dle přehledu plateb (měsíčně) nebo až v případě zaplacení dané splátky? Mají tyto úroky být zaúčtovány v plné výši rovněž jako pohledávka v momentě uzavření smlouvy? 3) náklady spojené s uzavřením smluv, kolkové známky, notařské zápisy atd. - účtovat jako běžné služby ihned do nákladů? Přičemž přes pokladní hotovost byl vybrán od dlužníka jednorázový poplatek na tyto položky, účtovat jej do výnosu - kam? 602?
Vydáno: 21. 06. 2012
Spol. s r.o., plátce DPH nabízí věrnostní program, kterým podporuje jednotlivé zákazníky k nakupování nasmlouvaných obchodníků do tohoto programu na základě sml. o zprostředkování obchodu. Každý obchodník dává určitou slevu do věrnostního programu k nakupování. Zákazník (pouze registrovaný ve věrnostním programu s. r. o.) nakoupí u obchodníka v plné ceně a s. r. o. obchodníkovi vystaví fa za zprostřed. prodeje ve výši slevy z celkového nákupu uskuteč. zákazníkem, kterou obchodník poskytl do věrnostního programu. Následně si s. r. o. nechá určité % za zprostřed. a zbytek vyplácí zákazníkům zpátky na jejich účet nebo do jejich tzv. elek. peněženky na zákl. rozhodnutí zákazníka. Ve sml. se zákazníky je uvedeno, že se jedná o provizi zákazníkovi za nákup. Zákazník si dále může kdykoliv do peněženky poslat peníze ze svého účtu a následně pomocí sms z tohoto účtu platit u daného obchodníka. Jak účtovat vklady a výběry zákazníků do tzv. elek. peněženky? Jak účtovat provize zákazníkům a co vystavování dokladů? Bylo by jich tis.
Vydáno: 19. 06. 2012
Společnost s ručením omezeným přijímá na sklad zboží na základě dodacího listu v pevných cenách - účtování příjemky 112/111 a následně obdrží fakturu, na které se ceny liší - účtování faktury 111/321 a tudíž účet 111 není vyrovnaný. Jakým způsobem se správně řeší tyto rozdíly? Další rozdíly vznikají při naskladňování zboží v cizích měnách z důvodu kurzu. Jak tyto řešit?
Vydáno: 04. 06. 2012