Nejnovější otázky

Srážková daň z licenčních poplatků v BG

Prodali jsme software as a service do BG, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Bulharská firma nám poslala o 10 % méně, protože odvedla srážkovou daň z licenčních poplatků. V jiné odpovědi jsem tady našla, že máme udělat zápočet této srážkové daně proti české dani z příjmu právnických osob v rámci daňové přiznání. Společnost je ale v tomto roce ve ztrátě. Jakým způsobem máme tedy postupovat? Máme si od zákazníka vyžádat nějaké potvrzení o odvedené dani, kterým bychom tuto skutečnost doložili (pokud ano, jaký dokument by to měl být)? 

Ukončení pracovního poměru

Nyní mám uzavřený pracovní poměr a pobírám rodičovský příspěvek na dítě a dále k tomu jsem uzavřela DPP na tři měsíce. K 31. 1. 2021 bych chtěla pracovní poměr ukončit z důvodu péče o dítě, neboť už to prostě nestíhám pracovat na plno, ale dále bych si pak chtěla najít nějaký zkráceny pracovní úvazek. Je možné ukončit pracovní poměr např. k 31. 1. a jít na pracovní úřad např. od května? Měla bych nárok podporu v nezaměstnanosti, budu-li hledat nějaký zkrácený úvazek? Pokud ano - počítala by se mi podpora z mého nynějšího zaměstnání, které ukončím k 31. 1. a na pracovní úřad půjdu např. až od května či dubna, kdy mi skončí DPP? Z čeho by se mi počítal případný výměr pro podporu z PP či i z DPP, kterou mám uzavřenou od ledna-března? Nebo bych nárok na podporu již neměla a pouze by mě úřad zaevidoval jako uchazeče o zaměstnání? 

Životní pojištění jednatele placené s. r. o.

Prosím o potvrzení správnosti postupu a účtování: dva jednatelé a jediní vlastníci společnosti s. r. o. mají u České pojišťovny uzavřenou pojistku životního pojištění Můj život. Jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v roce 2014 na 20 let. Za oba dva jednatele platí pojistku s. r. o.

1) Za 1. jednatele platí částku 2 443 Kč, z toho je 2 115 Kč na životní pojištění, 262 Kč úraz.

2) Za 2. jednatele platí částku 840 Kč, z toho je 661 Kč na životní pojištění, 179 Kč na úraz. Účtováno takto: a) 2115 Kč MD 527/D 325 - daňově, 262 Kč MD 518/D 325 – nedaňově, b) 661 Kč MD 527/D 325 - daňově, 179 Kč MD 518/D 325 - nedaňově.

Částka jednatelům není v rámci mzdy (smlouva o jednatelství) nijak odečítána ani nikde zohledňována, platí ji celou s. r. o. a dále se nikde nevyúčtovává. Je tento postup správný?

DPH u prodeje majetku, který byl využíván k osvobozenému plnění bez nároku na odpočet

Spolek, plátce DPH, si před lety pořídil jurtu, kterou využíval v souvislosti s plněními osvobozenými bez nároku na odpočet. U jurty si tedy neuplatnil DPH na vstupu. Nyní bude jurtu prodávat. Bude na faktuře za prodej vyčíslovat DPH?

Rozdělení spotřeby energií v rodinném domě a provozovně

Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH provozuje živnost v rodinném domě, který užívá k trvalému bydlení, trvalé bydliště má ale formálně jinde. Elektroměr je v domě 1, nelze tedy přesně rozdělit spotřebu osobní a spotřebu provozovny. Smlouva o dodávce elektřiny je uzavřena na fyzickou osobu-nepodnikatele. Je možné rozdělit podle podlahové plochy spotřebu i za této situace, nebo je nutné uzavřít smlouvu s dodavatelem na fyzickou osobu-podnikatele? 

Dovoz zboží z Anglie

Jaké účetní operace provádět při dovozu zboží z Anglie při zavedení Brexitu. Na jaké účty zaúčtovat a jak přesně vyčíslit DPH?

Prodej zasíťovaných pozemků a daňové řešení

Tuzemská společnost s ručením omezených nakoupila pozemky a provedla jejich zasíťování a poté tyto zasíťované pozemky postupně prodává. Jak správně účtovat pořízení sítí - vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení,... účtuje se na zásoby nebo na účet 042. Jak řešit daňově, když např. pozemky jsou již prodány, avšak sítě jsou sice zkolaudovány, ale zatím nepředány obci, vodárnám apod.. Výdaje na pořízení sítí se uplatní v nákladech až v momentě předání sítí a výnosy z prodeje zasíťovaných pozemků jsou např. již v předcházejícím zdaňovacím období - lze řešit časovým rozlišením výnosů?

Částečný paušál na dopravu

OSVČ uplatňuje skutečné výdaje, podniká celý rok, má v majetku osobní auto, které používá pouze pro podnikání, pohonné hmoty vyřazuje z nákladů. Mohl by tedy uplatnit v daňovém přiznání paušál na dopravu ve výši 5000,- kč/měsíc. Auto používal k podnikání po celý rok, měl by tedy nárok na výdaj ve výši 60 000 Kč. Daňový základ z podnikání ale této výše nedosahuje a osvč nechce vykazovat ztrátu. Může si uplatnit jenom část tohoto paušálu, jen do výše kladného daňového základu (např. 35 000 Kč)?

DPH - nájem billboardu

Jsme s. r. o., plátce DPH, a pronajímáme jinému plátci DPH nájem části pozemku, na kterém má nájemce umístěno informační zařízení, billboard. Fakturujeme nájem s 21% DPH. Je to u tohoto nájmu tak, že nájem je osvobozený, ale my se můžeme rozhodnout ho fakturovat s daní, anebo se tento případ řídí § 2 zákona o DPH, poskytnutí služby za úplatu? 

Výhra

Společnost pořádá marketingovou soutěž na podporu prodeje - výhrou bude 1 ks zboží, se kterým společnost pořádající soutěž, obchoduje. Tento 1 ks zboží vyhovuje podmínkám stanoveným ZDPH a ZDP ohledně reklamních předmětů - na obalu je jméno společnosti, cena do 500 kč bez DPH, nejedná se o zboží podléhající spotřební dani. Při pořízení tohoto zboží si společnost nárokuje DPH, musí ho odvádět v případě, že bude výhrou v soutěži?