Nejnovější otázky

Pronájem nemovitosti - daňové výdaje

Firma, s. r. o, plátce DPH, si pronajala od fyzické osoby ubytovnu. Tato ubytovna je zatím se zárubněmi, ale bez dveří. Může si nájemce nakoupit dveře a dát si je do nákladů, nebo by to měl být náklad pronajímatele?

DPH při přeprodeji služeb v režimu přenesené daňové povinnosti

Plátce DPH má od druhého plátce DPH pronajaty nemovitosti. Dle nájemní smlouvy úhrady za větší opravy (stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti) nájemce vlastním jménem „přeúčtovává/přeprodává“ ve stejné výši pronajímateli, o nákladech účtuje na účtu zúčtovacích vztahů (315), na přijatá plnění uplatňuje plný nárok na odpočet a na výstupu fakturuje pronajímateli s DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti, DPH odvádí pronajímatel). Stavební práce jsou poskytovány dodavatelsky, nájemce se zabývá jinou ekonomickou činností. Pokud bude nájemce „přefakturovávat“ stavební práce, které provedl neplátce DPH, je možno je přefakturovat bez daně, tedy mimo režim přenesené daňové povinnosti, nebo je třeba postupovat tak, že se jedná o nové zdanitelné plnění mezi dvěma plátci a režim přenesení daňové povinnosti použít?

Registrace k DPH

Akciová společnost prodala svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným, za 5 milionů korun. Akciová společnost není plátce DPH. Prodej podílu je podle zákona o DPH považován za činnost osvobozenou dle § 54 zákona o DPH, bez nároku na odpočet daně. Tato činnost se nepočítá do obratu pro povinnou registraci k DPH, pokud se jedná o činnost doplňkovou uskutečňovanou příležitostně. Tento prodej je jedinou ekonomickou činností v průběhu dvou let. Akciová společnost od svého založení žádnou jinou činnost nevyvíjela. Vzniká povinnost podat přihlášku k registraci k DPH?

Daň z nabytí nemovitých věcí při vrácení daru

Manžel je výlučným vlastníkem nemovitosti. Za doby trvání manželství daruje manželce polovinu nemovitosti. Za manželství dojde k neshodám a manžel po manželce požaduje vrácení darované poloviny nemovitosti (žádost o vrácení byla doručena manželce ještě na doby trvání manželství). K vrácení nemovitosti dojde až po rozvodu. Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí? Musí manžel odvést daň z nabytí z poloviny vrácené nemovitosti nebo je nabytí osvobozené? Případně z jakého důvodu. 

Faktury od Apple

Jak účtovat DPH u faktury od společnosti Apple, na které je vyčísleno DPH 21 %, ale DIČ je irské? Na fakturách není uvedeno DIČ odběratele. Uplatňovat odpočet DPH, nebo raději ne? Nejedná se o velké částky, ale nerada bych udělala chybu. Několikrát jsme žádali o doplnění DIČ odběratele, ale marně. 

OSVČ zaměstnána ve vlastním s. r. o.

Podnikatel, OSVČ, má v živnostenském rejstříku mimo jiné jako hlavní činnosti „projektové činnosti ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti“. Jako OSVČ vykonává převážně činnosti technického dozoru na stavbách. Zároveň je jediným společníkem a jednatelem v s. r. o., které má v obchodním rejstříku jako činnosti uvedené „provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě“. Zvažuje možnost zaměstnání se v s. r. o. Domníváme se, že by se činnosti, které by vykonával jako zaměstnanec s. r. o., neměly shodovat s činnostmi OSVČ a činnostmi jednatele (obchodní vedení společnosti) v s. r. o. Je to tak v pořádku? Může mít v pracovní smlouvě uvedenou pracovní pozici např. stavební dělník, pomocné stavební práce, atd. i vzhledem k tomu, že tyto práce ve skutečnosti pro s. r. o. vykonává?

UBER a DPH

OSVČ s koncesovanou živností, pouze přes Uber poskytuje přepravu osob v České republice. Od května se stala dobrovolným plátcem DPH. Nevíme, zda konečné měsíční vyúčtování, které mu Uber pošle na účet, podléhá odvodu 21% DPH, nebo ne, když Uber sídlí v Holandsku? A pokud nebude podléhat dani, tak bude se uvádět do daňového přiznání DPH, a pokud ano, tak na jaký řádek? Víme, že na poplatek za službu od Uberu se vztahuje, tzn. že daň odvede zákazník a zároveň, že má nárok na odpočet.

Obchodní soutěž na podporu prodeje a daň

Společnost s ručením omezeným pořádá obchodní soutěž na podporu prodeje pro své obchodní partnery v souvislosti s uvedením nové značky zboží. Obchodní partneři jsou společnosti s ručením omezeným a 6 nejúspěšnějších získá týdenní pobyt u moře pro dvě osoby. Zahrnou si obchodní partneři hodnotu poukazu do svého příjmu a následně hodnotu poukazu zdaní jako nepeněžní příjem u zaměstnanců nebo si zaměstnanci tento příjem uvedou v daňovém přiznání sami nebo vyplývá nějaká povinnost k daním pořádající společnosti?

Přerušení cesty při jízdě služebním autem

Zaměstnanec jede služebním autem na pracovní cestu do Prahy a přitom chce cestou zpět navštívit syna, který bydlí při trase cesty. Jak lze postupovat, aby byl postup v souladu se zákoníkem práce? Předpoklad je, že by zaměstnanec přerušil cestu, ale ve kterém okamžiku? Může přerušit až příjezdem do bydliště syna a ukončit přerušení odjezdem z bydliště? K tomu, aby se dostal do synova bydliště, musí zaměstnanec odbočit z dálnice, po které normálně jede a ujet dalších cca 5 km. Jak tuto část cesty vykázat a zohlednit skutečnost, že vlastně spotřebovává PHM pro soukromý účel? A po dobu cesty do synova bydliště, tedy do místa přerušení, by mu také běžel nárok na stravné. Prosím o radu, jak správně v popsaném případě postupovat. Dle jednoho z výkladů je nutné přerušit cestu již po ukončení pracovního výkonu - jak potom vyřešit tu část cesty, kdy zaměstnanec jede služebním autem „soukromě“? 

Náležitosti při účtování faktury

Co je nutné doplnit na fakturu při jejím zaúčtování? Domnívám se, že tzv. košilka je přežitkem - vše se dá vytisknout z účetního programu. Takže jen podpis odpovědné osoby za účetní případ by měl být na každé faktuře? A na ostatních dokladech - malých paragonech v hotovosti - musí být také podpis?