Nejnovější otázky

Nová otázka

Zařaďte otázku do kategorie (lze vybrat i více)

DPH - uplatnění režijního vstupu

České divadlo, plátce DPH, má od města svěřenu do správy budovu, ve kterém hraje své divadelní představení.  Tržby ze vstupného jsou klasifikovány jako osvobozené plnění ve smyslu § 61 odst. 1 písm. e) ZDPH, prostory divadla jsou zároveň příležitostně pronajímány v režimu zdanitelného s nárokem na odpočet daně. Zároveň v prvním patře budovy je umístěna i restaurace, nájemné za prostory vybírá město, naše divadlo pouze přeúčtovává energie. Kalkulace spotřeby přeúčtované energie (elektřiny) je stanovena za základě podružného elektroměru umístěného u vstupu do restaurace (kalkulaci dodává náš technik).

Jakým způsobem máme uplatňovat DPH na vstupu z přijaté faktury od dodavatele energie, kde je částka spotřeby energie vyčíslena souhrnně za celou budovu? Nabízejí se nám dvě možnosti:

a) celou částku zahrneme do krátícího koeficientu s odůvodněním, že přijatý vstup slouží jak ke zdanitelnému výstupu (přefakturace části spotřeby energie + příležitostný pronájem prostor), tak k realizaci divadelních představení (osvobozená plnění bez nároku na odpočet),

b) z částky uplatníme stoprocentní nárok na odpočet v té výši, která podle podružného elektroměru odpovídá spotřebě restaurace, a na zbytek částky od dodavatele energie uplatníme krátící koeficient.

Rozdělení nemovité věci na jednotky a jejich evidence

Společnost s ručením omezeným koupila v roce 2014 nemovitou věc za 150 mil. Kč, která obsahuje bytové jednotky, nebytové prostory a parkovací místa, zařadila ji do obchodního majetku a odepisovala. V roce 2018 ji na základě prohlášení rozdělila na jednotlivé jednotky a takto bylo zasáno i do katastru. Může společnost nadále nemovitou věc odpisovat jako jeden celek nebo ji musí rozdělit dle nějakého kritéria na jednotlivé jednotky a tuto každou jednotlivě evidovat a také zvlášť odpisovat?

FKSP - sazba DPH za rekreační pobyt

Cestovní agentura nám vystavila fakturu za rekreační pobyt našeho zaměstnance v Česku s 21 % DPH. Je to správně?

Přechod z výdajového paušálu na daňovou evidenci

Mohu jako fyzická osoba přecházet rok co rok z daňové evidence na výdaje paušálem a zase zpět na daňovou evidenci?

Nákup zboží od německého dodavatele, zboží je odesíláno z Ruska

Společnost s r. o, plátce DPH, nakoupí zboží od dodavatele z Německa, dodavatel má německé VAT no. Zboží je odesíláno z Ruska, vyloženo je v ČR. Zboží jde přes celnici, je k němu vystaven celní výměr v hodnotě 0,00 Kč. Jedná se pro českou s .r. o. o dovoz zboží, nebo o pořízení zboží z jiného členského státu?

Příplatek za práci v sobotu/přesčas

  • DAUC ID: 21481
  • Datum vložení: 11. 7. 2018
  • Autor: JUDr. Marcela Smutná
  • V kategoriích: Mzdy
  • Klíčová slova: Práce přesčas

Máme pracovní směny rozvrženy na dny Po-Pá, délka směny je 7,5 hod, směna začíná v 6:00 a končí v 14:00. V případě, že zaměstnavatel přikáže zaměstnanci práci v sobotu, náleží zaměstnanci příplatek za práci přesčas nebo příplatek za práci přesčas a za práci v sobotu? Stejně v případě, když zaměstnavatel přikáže zaměstnanci pracovat do 18:00 hod. - náleží zaměstnanci za 4 hodiny práce přesčas příplatek za práci přesčas nebo příplatek za práci přesčas a za odpolední směnu? Ve vnitřním předpisu společnosti jsou všechny tyto příplatky zmíněny.

Srážky ze mzdy - nedoplatek na dani z příjmů

Mzdová účetní zjistí chybu na ročním zúčtování zaměstnance, která vznikla ze strany mzdové účetní - došlo ke špatnému uplatnění slevy na dani a zaměstnanci vznikl nedoplatek na dani z příjmů. Společnost nedoplatek vůči finančnímu úřadu již uhradila a podala opravné roční zúčtování. S finančním úřadem je tedy vše vyřešené. Účtováním opravy vznikla pohledávka za zaměstnancem. Můžeme zaměstnanci dlužnou částku srážet ze mzdy? Jak správně toto provést?

Podily na zisku společníkovi z Lichtenštejnska

České s. r. o. má společníka vlastnícího 100% obchodní podíl společnost z Lichtenštejnska, podíl vlastní od roku 2002. Za rok 2017 chce společník vyplatit od českého s. r. o. podíl na zisku. Našla jsem podle článku 10 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem, že pokud společník drží víc než 1 rok víc než 10 % základního kapitálu, tak že srážková daň je 0 procent hrubé částky dividend, tady fakticky se žádná daň nesráží. Můžete mi potvrdit, že tento závěr je správný nebo uvést správný způsob zdanění výplaty podílů na zisku, pokud je to jinak?

Služby v EU a DPH

Slovenské s. r. o., plátce DPH, fakturuje českému s. r. o., plátci DPH, služby (přestavba v marketu na Slovensku). České s. r. o. dodává do tohoto marketu zboží. Jak postupovat u těchto služeb z hlediska DPH?

Zpevněná plocha a zatřídění do majetku a platba daně z nemovitých věcí

Jedná se v našem případě jen o opravu pozemku, kdy budu účtovat 511, nebo se jedná o majetek, kdy bych náklady na úpravu plochy měla zařadit do majetku? Musíme platit daň z nemovitých věcí? Pokud bych účtovala jako opravu, tak se domnívám, že nikoliv a předmětem daně z nemovitých věcí úprava pozemku není. Plocha byla zpevněna takto: podloží je štěrk, pak písek a na to byla položena zámková dlažba, kterou lze kdykoliv rozebrat, ale je to ohraničeno obrubníky, aby se to nerozjíždělo.