Nejnovější otázky

Nová otázka

Zařaďte otázku do kategorie (lze vybrat i více)

Pronájem bytu - odpisy

Fyzická osoba pořídila v květnu 2016 bytovou jednotku. Kupní cena byla na úrovni 2 mil. Kč. Částka 1,5 mil. Kč je financována hypotéčním úvěrem, 0,5 mil. bylo financováno z vlastních potřeb. Bytová jednotka byla pronajímána od ledna 2017, použity paušální výdaje, zdaněno přes § 9. Nyní pro rok 2018 je uvažováno o skutečných výdajích. Chceme se zeptat: je nutné kupní cenu rozdělit na část k bytové jednotce (+ podílu na společných prostorech), kterou můžeme odepisovat, a část podíl na pozemku (předpokládáme, že pozemek nemůžeme odepisovat)? Je vstupní cenou i celá částka (očištěná případně o pozemek), i když je hrazeno částečně z hypotečního úvěru? Je možné uplatnit dále jako daňový výdaj i zaplacené úroky z hypotečního úvěru + placenou daň z nemovitých věcí? Pokud budeme stanovovat odpis za rok 2018 (v roce 2017 byly paušální výdaje), tak je bráno jako první rok odpisu, tj. vezmeme vstupní cenu a dělíme 30?

Přefakturace nákladů od neplátce DPH

Jsme dvě firmy s. r. o., obě plátci DPH sídlící ve společných prostorách, a objednali jsme si úklidové služby od neplátce DPH. Jsme s dodavatelskou firmou na úklid domluveni, že služby fakturuje pouze na jednu firmu a my si poté náklady na druhé s. r. o. přefakturujeme podle propočtu hodin úklidu. Při přefakturaci nákladů musím přefakturaci úklid kancelářských prostor zatížit i DPH v sazbě 21 %? Mohu účtovat na nákladové a výnosové účty, pokud se nejedná o přefakturaci s marží?

Účtování o zásobách dřeva - způsob B

  • DAUC ID: 21739
  • Datum vložení: 7. 9. 2018
  • Autor: Ing. Zdeněk Morávek
  • V kategoriích: Účetnictví
  • Klíčová slova: Zásoby

Společnost nakoupí dřevo v aukci, vytěží a prodá (dle smlouvy doveze k zákazníkovi). Účtujeme způsobem B. Které předkontace jsou správné? Nákup stojícího dřeva MD 504/D 321. Těžba dřeva dodavatelsky MD 504 (nebo 518?)/D 321. Manipulace dřeva dodavatelsky MD 504 (nebo 518?)/D 321. Doprava k zákazníkovi dodavatelsky MD 504 (nebo 518?)/D 321. Společnost si ocení pevnou cenou hodnotu 1m3 na „pařezu“ (po skácení stromu), na „odvozním místě“ (stále v lese na hromadě), na „převozním skladu“ (mimo les). Jak účtovat změnu stavu zásob mezi jednotlivými místy (pařez, odvozní místo, převozní sklad)? 

Nezúčtovávané výběry z běžného účtu

Společnost s ručením omezeným, jediný společník a jednatel vybírá z běžného účtu peníze, které nezúčtovává (je účtováno jako výběry do pokladny). Tím pádem vzniká velmi vysoký pokladní zůstatek, řádově v milionech korun. Na konci roku zaúčtujeme tento zůstatek jako pohledávku za společníkem, proti účtu 365. Je tento postup správný? Nemáme v tomto případě jiné, další povinnosti?

Je pro účely zákona o účetnictví pacht pozemků podnikáním?

Fyzická osoba jinak nepodnikající obdržela za pacht lesních pozemků za rok 2017 částku převyšující 25 mil. Kč. Příjmy zdaňuje v § 9 zákona o daních z příjmů. Jedná se pro účely zákona o účetnictví o příjem z podnikání s povinností začít vést účetnictví?

Nájem soukromého osobního automobilu a DPH

OSVČ podnikající na základě živnostenského listu je plátcem DPH a zároveň pronajímá jako občan příležitostně několikrát v průběhu kalendářního roku svůj soukromý osobní automobil, který není a ani v minulosti nebyl součástí obchodního majetku. Příjem zdaňuje podle § 9 ZDP. Bude tento nájem podléhat DPH?

Nepřímý bonus

Český plátce (odběratel A) nakupuje zboží od českého plátce (dodavatele B) a uplatňuje si odpočet DPH (nárok na odpočet ř. 40). Za určité množství zboží má odběratel A nárok na bonus. Ale tento bonus mu vyplácí českému plátci A polský plátce C - „nepřímý bonus“ od polského plátce. Na doklad o poskytnutém bonusu uvedl polský plátce C pouze svoje DIČ a částku. Jak se tento případ vykazuje v přiznání k DPH a kontrolním hlášení?

Firemní vozidlo k soukromým účelům

Pokud by zaměstnanec používal firemní auto k soukromým účelům, jak v tomto případě postupovat z hlediska mzd, popř. smlouvy se zaměstnancem?

Daňové zvýhodnění při prodloužení studia

Dcera, která studovala prezenční studium na Karlově univerzitě, není jí 26 let, prodloužila si studium o 1 rok, nemá hotové státní zkoušky a obhajobu diplomové práce, prodloužila si o rok z důvodu těhotenství, smím jako matka uplatnit na ni daňové zvýhodnění?

Daňové přiznání právnické osoby

Společnost s. r. o. byla zapsaná v obchodním rejstříku od 15. 12. 2017. Nevykazovala žádnou ekonomickou činnost, neevidovala žádný majetek, nebyla registrována k žádné dani ani k dani z příjmu právnických osob. V květnu 2018 došlo k prodeji společnosti, následně k registraci k dani z příjmu právnických osob. Jak má postupovat nový majitel (jednatel) firmy, když zjistil, že za r. 2017 nebylo oznámeno ani podáno daňové přiznání, registraci k dani z přijmu podával až on v r. 2018?