Nejnovější otázky

Naturální bonusy

Obchodní společnost poskytuje odběratelům, kteří v určeném období nakoupí zboží např. v hodnotě 400 tis. Kč, naturální bonus ve formě zajištění cesty do zahraničí ve výši 20 000 Kč na odběratele. Jedná se z pohledu poskytovatele naturálního bonusu o daňově uznatelný náklad? Je nutné řešit DPH? Vznikají příjemcům těchto naturálních bonusů nějaké daňové povinnosti, např. z titulu nepeněžního příjmu? Kdyby byl poskytnut místo naturálního bonusu finanční bonus, byly by na straně poskytovatele bonusu sníženy výnosy a odpočet DPH a na straně odběratelů naopak sníženy náklady a vrácen odpočet DPH.

Odpisy letadla ultralight

Společnost, plátce DPH, pořídila letadlo ultralight ze zahraničí. Kromě faktury za pořízení nemá společnost žádné další doklady a náklady k tomuto letadlu. Jednatel chce, aby společnost uplatnila daňově uznatelné odpisy z tohoto letadla. Co vše musí společnost mít, aby bylo možné tyto odpisy uplatnit jako daňově uznatelné (koncese, pojištění...)? Nemělo by mít to letadlo nějaká povolení na jednotlivé lety, nějaké doklady za nájem na letišti atd.?

Náklady za ubytování jednatele v obci, kde je sídlo společnosti

Jednatel má bydliště cca 150 km od sídla své české společnosti. Občas musí přijet do sídla a zařídit úřední neodkladné záležitosti v místě sídla. Lze náklady za ubytování jednatele v obci sídla společnosti považovat za daňově uznatelné? Lze z nich uplatnit DPH?

Daňově uznatelný náklad - cukroví

Společnost s r. o., plátce daně, nakoupí cca 1 kg cukroví za 1 000 Kč, toto cukroví následně rozdělí do krabiček s logem firmy po 200 g a přidá k tomu ještě nějaké drobné reklamní předměty za 150 Kč, vytvoří tedy balíček za cca 400 Kč, i s balícími potřebami pro balíček, bude v tomto případě nákup cukroví daňově uznatelný náklad? 

Využití prostor rodinného domu pro podnikání

OSVČ (plátce DPH) bydlí s rodinou (2 malé děti) v rodinném domě. Vlastníkem rodinného domu (před svatbou) je manželka, která je zaměstnaná. Manžel by chtěl využít prostory rodinného domu pro své podnikání, včetně samostatné dílny na zahradě. Tato dílna potřebuje kompletní opravy. Jak postupovat - manželé mezi sebou sepíšou nájemní smlouvu? A náklady na opravu dílny jsou daňově uznatelné v manželově účetnictví? A daň z nemovitosti, bude navýšena o komerční činnost?

Náhrada mzdy - doprovod do nemocnice

Zaměstnankyně potřebuje odvézt matku z Karlových Varů do Prahy do nemocnice na operaci. Má zaměstnankyně (dcera) nárok na náhradu mzdy a na jak dlouhou dobu (na kolik hodin)?

Dvě výše odměny v jedné DPP

Náš spolek pořádá vzdělávací semináře. S lektory, kteří na seminářích vyučují, uzavírá dohody o provedení práce. Tyto DPP bychom chtěli uzavírat na celý kalendářní rok. Ve smlouvě bude uveden pracovní úkol „Lektorská činnost na seminářích“. Jeden ze seminářů je však výrazně méně náročný, a zde tedy chceme sjednat nižší odměnu. Pokud bychom na tento seminář uzavřeli další DPP, porušili bychom ZP (dvě pracovní smlouvy na shodný druh práce). Bylo by tedy možné, abychom do jedné DPP, uzavřené na období kalendářního roku sjednali odměnu např. 200 Kč/hod za činnost lektora na obvyklém semináři a 150 Kč/hod na jednom konkrétním semináři s nižší náročností ? 

Dekorace

Bude nákup dekorace do kanceláře - např. vánoční nebo velikonoční dekorace nebo i nákup obrázku - daňově uznatelným nákladem?

Pronajatý automobil z pohledu DPH

Máme pronajatý osobní automobil od společnosti ABC na základě smlouvy o pronájmu vozidla (nejde o leasing). Tento automobil jsme přenechali našemu zaměstnanci i k soukromých účelům a dodaňujeme mu ve výplatě odvody z 1 % vstupní ceny vozidla, kterou jsme zjistili od pronajímatele ABC. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH za pronájem vozidla od společnosti ABC? Můžeme si uplatnit celý odpočet DPH nebo jen poměrnou část dle využití vozidla pro služební a soukromé účely? 

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?