Nejnovější otázky

Schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ

Jaké platí letos termíny a povinnosti pro schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ s ohledem na pokračující COVID? 

Kurzový rozdíl u pořízení podílu - mikro účetní jednotka

Prosím o potvrzení správnosti účtování kursových rozdílů při pořízení 100% podílu na zahraniční s. r. o. v roce 2020. Podíl byl uhrazen v cizí měně, vlastníkem je česká s. r. o., která je mikro účetní jednotkou, takže nesmí přeceňovat reálnou hodnotou. Je správný postup účtování na účet 414 podle § 60 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. „Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41."? 

Daň z příjmů u nadačního fondu

Společnost s r. o. je zakladatelem nadačního fondu, který zajišťuje pomoc dětem ze sociálně slabých poměrů atd. Nadační fond do roku 2019 nevykazoval žádný zdanitelný příjem, přijímal a nadále přijímá pouze dary, většinou v peněžní podobě, které následně přerozděluje dle svého účelu. Daňové přiznání k dani z příjmů nadační fond doposud nepodával. V roce 2020 ale nadační fond poskytl svojí zakládají společnosti úvěr, ze kterého byly následně vypočítány úroky ve výši zhruba 5 500 Kč. Úroky byly ještě v roce 2020 splacené. Jsou tyto úroky pro nadační fond zdanitelným příjmem a musí proto nadační fond podávat daňové přiznání? Je nutné úvěr mezi zakládající společností a nadační fond úročit?

Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti

Máme pronajatý prostor určený k podnikání a v roce 2019 jsme začali dělat stavební úpravy, které jsme dokončili v červnu 2020. Úhrnná hodnota stavebních úprav činila 55 000 Kč. Můžeme toto technické zhodnocení dát ihned do nákladů, v souvislosti se zvýšení limitu na 80 000 Kč? 

Kompenzační bonus - dotace v tržbách

Umělec (OSVČ) by rád požádal o kompenzační bonus na období únor a březen 2021. Splňuje všechny formální podmínky, splňuje podmínku poklesu příjmů o 50% z důvodu covidových opatření a také splňuje podmínku majoritního příjmu. Na podzim roku 2020 umělec požádal o podporu z programu „Covid-kultura“ výzva 2. Tato provozní dotace se vztahovala k období říjen až prosinec 2020. V lednu a v únoru 2021 má tento umělec nulové příjmy. Dne 2. 2 .2021 však na účet přijal dotaci z programu „Covid-kultura“, přiznanou za rok 2020. Bude při vyplňování žádosti o kompenzační bonus za březen 2021  do kolonky „měsíční příjem za srovnávané období únor 2021“ uvádět nulu, anebo zde má uvést příjem z podpory „Covid-kultura“ ve výši 60 000 Kč?

Úroky ze zápujčky synovi

Syn podniká a chtěl si pro svoje podnikání zakoupit stroj. Protože podniká první rok nedostane u banky úvěr na stroj, vezme si tedy u banky úvěr jeho matka. Synovi potom částku z úvěru poskytne pro zakoupení stroje. Syn hradí matce zpátky jistinu i úrok, který matka zaplatí své bance. Matka tedy zaplatí bance jistinu a úrok a stejnou částku jí vrací syn. Je u matky úrok zdanitelný příjem, který musí uvádět do svého daňového přiznání? Pokud ano, nemůže být uvedeno v § 10 zákona o daních z příjmů - kde by se uvedl příjem úroku od syna a zároveň částka úroku uhrazena bance do výdajů, tedy by základ daně byl 0 Kč? Ona na tom nic nezíská, pouze pomohla synovi k získání finančních prostředků na nákup stroje, který potřebuje k podnikání. Lze u syna uplatnit úrok do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů?

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné

Zaměstnance žije v jedné domácnosti s družkou a její dcerou. Zaměstnanec tuto nevlastní dceru doprovodil k lékaři na nezbytný zákrok. Bude mít tuto překážku v práci placenou nebo nikoliv? Pokud by tato nevlastní dcera onemocněla, měl by nárok na ošetřovné?

Nárok na dovolenou - výpočet

Zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, která jí končí 22. 4. 2021 (úvazek je 30 hodin týdně/5 dní v týdnu). Podala žádost o čerpání dovolené po mateřské. Následně bude čerpat rodičovskou dovolenou do konce roku 2021. Z roku 2020 jí zbývá 6,5 dne nevyčerpané dovolené. Jaký bude nárok dovolené za rok 2021?

Stravenkový paušál

Zaměstnavatel si stanovil podmínku pro poskytování stravenkového paušálu pro své zaměstnance takto - zaměstnanec má nárok na peněžitý příspěvek na stravu za skutečně odpracované směny, a to mininimálně 4 odpracovaných hodinách za směnu včetně přesčasů. Je tento způsob akceptovatelný? Bude se jednat u zaměstnance (jeho pracovní úvazek je 7,5 hod. denně) po odpracování části směny (např. 4 hodin) o daňově osvobozený příjem?

Zápočet v insolvenci

Tuzemská společnost s ručením omezeným poskytovala služby společnosti, která je nyní v konkurzu. Pohledávky vzniklé před insolvencí řádně přihlásila do insolvenčního řízení. Po prohlášení konkursu nadále se společností spolupracuje a vznikají vzájemné pohledávky a závazky. Je možno provést zápočet vzájemných pohledávek a závazků?