Nejnovější otázky

Vstupní lékařská prohlídka pro administrativního pracovníka - smluvní lékař

Naše společnost má svého smluvního lékaře, máme zařazeny pracovní činnosti do 1. kategorie a do 2. kategorie. Pokud nastupuje do společnosti zaměstnanec na pozici administrativní pracovník 1. kategorie (nebude ani řidič - referent), může jít na vstupní lékařskou prohlídku ke svému obvodnímu lékaři, když s tím bude zaměstnavatel souhlasit? Nemusí ze zákona absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u firemního smluvního lékaře, když společnost má práce zařazené v 1. i ve 2. kategorii? 

Přepočet dovolené při změně úvazku (do roku 2020)

Zaměstnanec měl od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 úvazek 5 dnů v týdnu po 7 hodinách. Od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 měl úvazek 3 dny v týdnu po 7 hodinách. Z roku 2019 měl nevybranou dovolenou ve výši 16 dní. Za rok 2020 měl výměru dovolené 5 týdnů. Do 30. 9. 2020 si vyčerpal 28 dní dovolené a pak už žádnou dovolenou nečerpal. Kolik dní se mu prosím převedlo do roku 2021? Celkový nárok, čerpání i převedenou dovolenou z roku 2019 bychom krátili na 3/5, tedy 15 (nárok za 2020) + 9,5 (dovolená z roku 2019) - 17 (čerpání v roce 2020) = 7,5 dne. Je nás výpočet správný?

Odpis nemovitosti a její pronájem

Fyzická osoba koupila nemovitost před 5 lety. Začala ji pronajímat v průběhu roku 2020 a v daňovém přiznání uplatnila výdaje 30% paušálně. Od dalšího roku by však chtěla uplatnit odpisy. Výpočet odpisového plánu započne rokem nákupu nebo až rokem 2020, kdy začal pronájem? A tím pádem, že uplatnila paušální výdaje, tak se pro další odpisování vypustí a bude se pokračovat rokem 2021?

Osoba blízká jednateli s. r. o. vztah ke společnosti

Partner je jednatel společnosti s. r. o. (celkem jsou dva v podílu 50 %), mohu jako jeho partnerka (společná domácnost, nikoliv ale manželka) provádět práce na IČO, aniž by někdo zpochybňoval cenu obvyklou? Jedná se převážně o administrativní práce, které fakturuji měsíčním paušálem. Předpokládám, že vůči společnosti s. r. o. nejsem já (partnerka jednatele) osobou blízkou - je tento předpoklad správný?

Náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnance, který měl pracovní úraz

Prosím o potvrzení výpočtu výše náhrady za ztrátu na výdělku (§ 271a ZP), kdy zaměstnanec při pracovním úrazu dostává náhradu mzdy, která se vypočítá jako rozdíl mezi hrubým průměrným výdělkem a náhradou od zaměstnavatele a výši nemocenské. Tato náhrada nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění, jen dani, tudíž zaměstnanec dostane více, než kdyby byl v práci. Je to tak správně?

Úprava účetní ceny nemovitosti

Společnost (neplátce DPH) je vlastníkem nemovitosti, která byla pořízena v roce 2006. Od roku 2011 společnost provedla opravy, úpravy a technické zhodnocení, které byly hrazeny ze zdrojů společníka (tyto prostředky se neobjevily v účetnictví ani jako jeho půjčka). Objekt se společnost rozhodla prodat. Samozřejmě hodnota prodávané nemovitosti je vyšší než cena účetní a to právě proto, že byla zhodnocována. Lze nějakým způsobem o částky technického zhodnocení navýšit účetní cenu nemovitosti pro případný prodej? Objekt (dům) se účetně odepisoval, daňově ne. Firma negenerovala zisky. 

Práce přesčas

Jsme malé s. r. o. zhruba o 20 zaměstnancích. Od 1/2021 do 4/2021 někteří naši zaměstnaci odpracovali již 230 hodin práci přesčas. Máme sepsanou smlouvu s každým zaměstnancem ze dne 5. 1. 2021, že celkový rozsah práce za 52 týdnů nepřekročí 416 hodin. Dle § 93 odst. 4 ZP je stanoveno, že toto delší období lze vymezit jen v kolektivní smlouvě. V našem s.r.o. však odbory nejsou. Tento velký počet přesčasových hodin od 1/21 do 4/21 vznikl z důvodu toho, že někteří zaměstnanci byli nemocní covid-19. Proto bylo nutné, aby ostatní zaměstnanci pracovali více přesčasových hodin. V rámci celého roku bychom si pohlídáli, aby 416 hodin nebylo překročeno. Nyní nám však při kontrole ÚP bylo vytknuto, že již za 4 měsíce byl překročen limit přesčasových hodin, který je stanoven za 26 týdnů (208 hodin). Můžeme se ještě nějak zákonně bránit?

Přiznání DPH a příjem z pronájmu

Společnost plátce DPH prodává zboží a má příjem z pronájmu (neuplatňuje DPH na výstupu). Bude tento příjem z pronájmu v přiznání k DPH? Pokud ano, v kterém řádku?

Společnost a práce na nemovitostech na Slovensku

Společnost s r. o. má sídlo v ČR a provádí stavební práce. Stavební práce provádí většinu roku na Slovensku na nemovitostech na Slovensku, pro více odběratelů. U nás v přiznání k DPH vykazuje tyto práce na řádku 26. Vyplývají nějaké povinnosti na Slovensku vůči daňovému úřadu, pokud je většina prací prováděných u nich?

Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru

Jaký typ daně bychom měli prosím použít v případě, že zaměstnanec skončil hlavní pracovní poměr 30. 4. 2021 a za měsíc 06/2021 mu byl zúčtován a vyplacen dodatečný příjem po skončení pracovního poměru? Hrubý příjem byl ve výši 2 000 Kč. Do 30. 4. 2021 měl podepsané prohlášení u nás. Od 05/2021 má podepsané prohlášení u nového zaměstnavatele. Měli bychom zdanit srážkovou či zálohovou daní? Změnila by se situace v případě, že by zaměstnanec nikde za měsíc 06/2021 neměl podepsané prohlášení (tedy by k žádnému novému zaměstnavateli nenastoupil)?