Nejnovější otázky

Nová otázka

Zařaďte otázku do kategorie (lze vybrat i více)

Daňová evidence

Poplatník vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, ukončí k 31. 12. 2018 své podnikání v maloobchodě – obchod s oděvy. Za zdaňovací období prosinec 2018 na základě inventury odvede z neprodaných zásob DPH, základ DP za rok 2018 zvýší o neprodané zásoby v pořizovacích cenách. Je možné o odvod DPH z neprodaných zásob snížit základ daně z příjmu za rok 2018, jedná se o daňový výdaj roku 2018 nebo roku 2019 (to už bohužel nebude podnikat) nebo se nejedná o daňový výdaj? 

Technické zhodnocení již daňově odepsaného hmotného majetku

V roce 2018 jsme provedli technické zhodnocení stroje, který byl již daňově odepsán. Můžeme zvýšit jeho vstupní cenu o technické zhodnocení a odepisovat v prvním roce jako dvojnásobek jeho zůstatkové ceny, tj. cena technického zhodnocení s koeficientem pro zvýšenou vstupní cenu, anebo bychom měli založit novou kartu a odepisovat technické zhodnocení jako nový samostatný hmotný majetek?

Okamžik zaúčtování dodatečného platebního výměru na DPH

Na základě výsledků kontroly vystavil FÚ v březnu 2017 dodatečný platební výměr na DPH. Odvolání bylo zamítnuto v únoru 2018. Ve kterém roce bude DPH daňovým výdajem v návaznosti na pokyn D-22, k § 23 odst. 2 ZDP? Dle § 101 odst. 5 daňového řádu je vůči příjemci rozhodnutí účinné okamžikem jeho oznámení. Stačí tedy oznámení platebního výměru nebo se čeká na rozhodnutí odvolacího orgánu?

Dítě jako spolupracující osoba

Podnikatel uplatňující výdaje paušálem chce převést část příjmů a výdajů na své zletilé dítě, studující VŠ. Manželka je vedena také jako spolupracující osoba. Může některý z manželů uplatňovat odpočet na dítě? Popř. tím, že dítě bude podávat přiznání jako OSVČ spolupracující uplatňující základní slevu na poplatníka se nárok rodičů na uplatnění odpočtu ruší? Manželka je ještě zaměstnána. Je pro případný uplatněný odpočet u manželky stanoven nějaký limit příjmů a výdajů přerozdělených ze spolupráce s manželem?

Plátce DPH a prodej předmětu z osobního vlastnictví

Plátce DPH prodá ze svého osobního vlastnictví koně. Chci se jen ujistit, že nemusí vystavit daňový doklad a odvést DPH? 

Návrat z rodičovské dovolené

Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 23. 10. 2015, která trvala do 28. 3. 2016. Ode dne 29. 3. 2016 do 10. 5. 2016 čerpala řádnou dovolenou. Od 11. 5. 2016 nastoupila na rodičovskou dovolenou, kterou ukončila 15. 4. 2018. Prodloužení rodičovské dovolené bylo omluveno (neplacené volno). Důvody: Postoupení složité operace (rehabilitace 2 měsíce), zdravotní problémy dítěte (pozdější nástup do školky). Původní pracovní zařazení (od 11. 1. 2008) mzdová účetní. Po nástupu do práce byla ode dne 16. 4. 2018 přeřazena na pozici administrativní pracovník „dohodou o změně pracovní smlouvy“ s platovou třídou 9 (původní platová třída). Obratem však zaměstnavatel připravil novou dohodu s platovou třídou 6. Zaměstnankyně tuto dohodu odmítla podepsat. Postupuje zaměstnavatel správně, když dle ZP je povinen zařadit zaměstnankyni po návratu z rodičovské dovolené na práci odpovídající pracovní smlouvě?

Dohoda o provedení práce při nemocenské

Zaměstnanec je delší dobu na nemocenské. Zvládl by ale částečně práci z domu, která je obsahově jiná, než je uvedená v pracovní smlouvě. Můžeme s tímto zaměstnancem uzavřít dohodu o provedení práce, i když je na nemocenské? Druh vykonávané práce bude jiný, než má uvedeno v pracovní smlouvě. 

Převod družstevního bytu

V roce 01/2016 došlo dle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů nároku v družstvech a zákona 72/1994 Sb., k převodu do vlastnictví člena družstva. Ještě před převodem byl bytový dům opraven, zateplen atd. - závazky vůči družstvu vyrovnány. Byt je od prosince 2016 pronajímám. Smlouva na pronájem podepsána v listopadu 2016. V roce 2017 byt pronajímám celý romk a je tedy povinnost podat přiznání. Je možné byt nechat ocenit znalcem - nechat ocenit tržní hodnotu k datu zahájení nájmu, tedy k 1. 12. 2016 či k datu podpisu smlouvy, tj. 1. 11. 2016? Je možné z této ceny byt odpisovat popřípadě z jaké ceny lze byt odepisovat? Zahájení nájmu v prosinci 2016, bude tedy v roce 2017 uplatněn odpis pro 1. nebo 2. rok, pokud jsme v roce 2016 přiznání nepodávali, neboť jsme nepřekročili hranici 6 000 Kč? Dále do fondu oprav přispíváme (správce budovy bytové družstvo, které v roce 2016 byt převedlo) 2 200 Kč měsíčně, je možné si tuto část dát do daňových nákladů? Např. podíl na zateplení jsem zaplatili již družstvu před převodem). Máme se přesně zajímat o to, na co byl fond oprav spotřebován? Popřípadě o jaký výpis máme požádat bytové družstvo? V roce 2017 se žádné opravy na bytovém domě nekonaly - co pozorujeme.

Stanovení sazby DPH

Společnost vyrábí pelety ze slámy. Jaká bude sazba DPH na tyto výrobky? Z přílohy č. 3 k zákonu o DPH jsme to nezjistili a zřejmě neexistuje ani žádná informce MF či GFŘ k tomuto problému.

OSVČ a zaměstnanec na DPP

Jsem OSVČ - mám volnou živnost na výrobu oděvů. Nyní pobírám rodičovský příspěvek. Uvažuji, že bych přijala zaměstnance na dohodu o provedení práce (nebude mít více než 10 000 Kč za měsíc). Je nějaká povinnost zaměstnance někam k úřadům přihlásit, resp. nahlásit sebe jako zaměstnavatele, případně kam, na jaký úřad? Pokud mi podepíše prohlášení a nebude z DPP odváděno sociální, zdravotní, a tedy ani daň z příjmů - neboť daň po uplatnění slevy vyjde ve výši 0 Kč.

Pokud bych přijala někoho kdo má již hlavní zaměstnání kde má podepsáno prohlášení bude zde nějaká povinnost?

Dále bych se chtěla zeptat, zda musí být v DPP uvedena povinně odměna za hodiny či za vykonanou práci např. za ušité kalhoty nebo zda může být ve smlouvě uvedeno, že se vždy před zadáním práce dohodneme, neboť nechci dohodnout hodinovou sazbu (je mi jedno, zda zaměstnanec ušije kalhoty za 10 hodin nebo za 15hod - musí být ušity precizně), ale odměnu např. za jednu ušité kalhoty - lze to ve smlouvě nějak specifikovat a popřípadě jak?