Dvojí zdanění

Jak je to se stanovením rezidentství občanky Ukrajiny, která žije a pracuje na území ČR od 03/2022 v režimu dočasného ochrany. Žije zde s malou dcerou, maminkou a sestrou s dalšími dvěma dětmi ve stálém bytě. Doloženo bylo bydliště na území ČR, docházka dítěte na ZŠ v místě bydliště, příjmy od 03 - 12/2022 v rámci závislé činnosti s uplatněním slevy na osobu, potvrzení o prodloužení režimu dočasné ochrany. Dle pasu dokládá že měla trvalé bydliště v Charkově, kde již stálý byt k dispozici nemá. Pobyt ve stálém bytě v ČR s dcerou již přesahuje 460 dnů. Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou čl. 4 odst. 2. písm. a) se domníváme, že tím, že nemá možnost stálého bytu na území Ukrajiny, se stává rezidentem ČR. Domnívám se že tato smlouva určuje pořadí při stanovení rezidentství. Pokud by tato osoba měla k dispozici i stálý byt na území Ukrajiny, pak by se přistoupilo k písmenu b), tj. ke stanovení domicilu dle společně hospodařící domácnosti. Jaký je v našem zákoně výklad o definici společně hospodařící domácnosti? Osoba z Ukrajiny zde vyživuje a vychovává své dítě. Má skutečnost, že s nimi nežije na území ČR manžel a nepřispívá na dítě, vliv na stanovení rezidentství a nároku na uplatnění slevy na dítě? Je tento občan - občanka Ukrajiny rezidentem ČR? Pokud ano, může si uplatnit slevu na dítě?
Vydáno: 14. 08. 2023
Česká OSVČ malíř-natěrač hodlá pracovat v destinaci Gibraltar. Daně v ČR platí v režimu paušální daně. Středisko životních zájmů má dosud v ČR. Pokud by v ČR neměl žádný příjem, musí se jeho daňovým domicilem stát Gibraltar? Existuje s Gibraltarem smlouva o zamezení dvojího zdanění? Nejraději by zůstal daňovým rezidentem ČR a příjmy zdanil v ČR.
Vydáno: 10. 08. 2023
Občan ČR (s trvalým pobytem v ČR) měl od 1. 1. 2022 do 31.1 2. 2022 příjmy ze závislé činnosti v Nizozemsku, kde také bydlí. Jeho zaměstnavatel má sídlo v Nizozemsku. Občan do ČR přijel v roce 2022 na několik dní. Je tedy daňovým rezidentem Nizozemska (vyplní řádek 29 DAP). Za rok 2022 měl příjem 22.300 Kč z pronájmu nemovitosti v ČR, kterou zde vlastní. Na základě čl. 6 smlouvy o zamezení dvojího zdanění bude příjmy z pronájmu danit podle ZDP § 9 v přiznání k dani z příjmů v ČR? Musí uvést do řádku 29a přiznání DPFO příjmy ze závislé činnosti v Nizozemsku? Může uplatnit základní slevu na poplatníka? Adresa místa pobytu v den podání DAP bude adresa v Nizozemsku? Do příjmů daněných v Nizozemsku se příjmy z pronájmu v ČR nezahrnují? Jaké jsou povinné přílohy DAP ČR? Jak má správně poplatník postupovat?
Vydáno: 29. 06. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2023 ze dne 17. května 2023, který obsahuje sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.
Vydáno: 17. 05. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2023 ze dne 23. března 2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 23. 03. 2023
Český podnikatel, neplátce DPH, svářeč kovů (dále „Jiří“), bude pracovat v Německu. Podepsal smlouvu o dílo s českou firmou, plátcem DPH (dále „Firma“), která tyto práce fakturuje německému odběrateli. Ve smlouvě je uvedeno, že: - předmětem díla je provedení svářečských prací, DE 75 % + ČR 25 %, dále následuje adresa stavby v Německu, - smlouva platí od 31. 1. 2023 do 31. 12. 2024, - hodinová sazba je XX € za hodinu, - Jiří bude Firmě fakturovat, - ubytování plně hradí Firma, - Jiří zhotoví dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost, - Jiří je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, - dílo bude Jiří předávat Firmě. Dle mých informací se jedná o práci na konkrétní stavbě. Po skončení prací na této stavbě může být Jiří převelen na jinou stavbu, příp. i do konkrétního podniku, kde bude vyrábět zboží (stále svářečské práce). Nevím však, zda by se na to uzavírala jiná smlouva. Pan Jiří v ČR zdaňuje své příjmy v režimu paušálních výdajů a kromě práce v Německu bude provádět svářečské práce i v Česku, již ne přes Firmu. Může pan Jiří i nadále zdaňovat příjmy v ČR v režimu paušálních výdajů? Je zde nějaký problém z hlediska DPH? Limit 2 mil. Kč nebude překročen. Může být stále pojištěncem sociálního pojištění v ČR?
Vydáno: 08. 02. 2023
Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka1) Finanční zpravodaj Albánie 10. 9. 1996 270/1996 Sb. 12/1996 Arménie 15. 7. 2009 86/2009 Sb. m. s.   Austrálie 27. 11. 1995 5/1996...
Vydáno: 01. 01. 2023
Stát Vznik stálé provozovny u stavebních a montážních projektů Vznik stálé provozovny v ostatních případech1) Albánie > 9 6 (12) Arménie > 6 6 (12) Austrálie > 12 6...
Vydáno: 01. 01. 2023
  Stát Dividendy Úroky Licenční poplatky Způsob ZDZ Albánie 5 % při vlastnictví 25 % podílů, 15 % ostatní 5 %, osvobození – vládní úvěr 10 % zápočet prostý Arménie...
Vydáno: 01. 01. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 14/2022 ze dne 29. listopadu 2022, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 29. 11. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 13/2022 ze dne 14. října 2022, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi Českem a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a Seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.
Vydáno: 14. 10. 2022
Naše firma od 1. 9. 2022 zaměstnává občany z Ukrajiny, kteří zde obdrželi vízum za účelem strpění. Můžou si tito zaměstnanci uplatnit slevu na poplatníka? Jsou daňoví rezidenti nebo nerezidenti? Jak to bude s ročním zúčtováním daně?
Vydáno: 05. 09. 2022
Na základě informací obdržených z Velvyslanectví ČR ve Vatikánu oznamuje Ministerstvo financí ČR, že dne 19. července 2022 vstoupila v platnost smlouva mezi Českou republikou a republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021.  Ustanovení této smlouvy se budou provádět následovně:
Vydáno: 19. 07. 2022