Quick fixes

Český plátce DPH (CZ1) nakoupí zboží od polského plátce DPH (PL). CZ1 dodává zboží dále dalšímu českému plátci CZ2. Zboží jde ale fyzicky přímo od PL k CZ2, místo ukončení přepravy je v tuzemsku. Dopravu zajišťuje ve většině případů PL, výjimečně CZ1 jakožto prostředník. Je to tak, že u obou možností zajištění dopravy bude přeprava přiřazena k prvnímu dodání, tedy mezi PL a CZ1 a tedy: 1. CZ1 tak pořizuje zboží z jiného členského státu(od PL), faktura bude vystavena bez DPH, CZ1 provede samovyměření uvádí v CZ přiznání na řádku 3 a 43 (pokud má nárok na odpočet)? 2. CZ1 poté dodává zboží bez dopravy a jelikož se zboží nachází v tuzemsku, vystavuje pro CZ2 doklad na klasické tuzemské plnění, tedy s českým DPH?
Vydáno: 07. 03. 2023
Nakoupili jsme zboží od dodavatele z Německa (VAT DExxx). Zboží šlo ale z Číny. Předpokládám, že se tedy jedná o dovoz zboží - řádek 7 DPH a odpočet ř. 43. Zboží bylo řádně vycleno v Praze, kde bylo na několik dní zároveň uskladněno. Přepravu pro nás zajišťuje celou jedna společnost. Bude nárok na odpočet DPH při dovozu zboží, když za několik dní bude zboží přepraveno na Slovensko? Je potřeba, aby faktura za přepravu byla rozdělena na část dovozu do Prahy a část přepravy z Prahy na Slovensko? Na co si dát případně pozor?
Vydáno: 12. 09. 2022
Firma A (plátce DPH, CZ) fakturuje firmě B (také plátce DPH, CZ) zboží. Firma B chce toto zboží následně prodat firmě C do Irska (tamnímu plátci DPH, poskytne DIČ). Firma A je pověřena firmou B, aby zajistila dopravu přímo do Irska firmě C a tuto dopravu pak firmě B přefakturuje. Je správně následná fakturace: firma A vyfakturuje firmě B klasicky s 21 % DPH jak zboží a poté i dopravu. Firma B poté fakturuje firmě C prodej zboží včetně dopravy dle § 64 (osvobozeno).
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
Opět po měsíci vám přinášíme úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Nadále čekáme na schválení novely zákona o DPH , která má do české legislativy implementovat opatření EU pro sjednocení pravidel při přeshraničním obchodování se zbožím v rámci EU označovanou jako tzv. quick fixes. S touto problematikou je spojena také aktualizace formuláře pro souhrnné hlášení a nepřímo také v mediích hojně diskutované téma zavedení plošného režimu přenesení daňové povinnosti v ČR. Na závěr Vám přinášíme zajímavý rozsudek z oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj.
Vydáno: 24. 02. 2020
Publikujeme nejnovější články z oblasti daní a práva, v nichž se tentokrát zaměříme na přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, změny v DPH u intrakomunitárního obchodu se zbožím, ale i na živnostenský balíček, který by měl zajistit vstřícné daňové prostředí.
Vydáno: 13. 02. 2020
  • Článek
V tomto vydání legislativních novinek bychom čtenáři rádi poskytli souhrn legislativních změn v daňové oblasti, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2020, a zmínili i některé další chystané novely daňových předpisů.
Vydáno: 27. 01. 2020
  • Článek
Stejně jako v průběhu celého roku přicházíme i v tomto předvánočním čase s novinkami ze světa účetnictví a daní. Navážeme na naše předchozí příspěvky, ve kterých jsme se věnovali novelizacím daňových zákonů, a představíme další změny. Zároveň se také podíváme na to, jak se během měsíce posunul legislativní proces. Jelikož se jedná o poslední číslo časopisu v tomto roce, dovolte, abychom vám zároveň popřáli příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spoustu sil.
Vydáno: 18. 12. 2019
  • Článek
Poslanecká sněmovna obdržela koncem srpna vládní návrh zákona, který implementuje novely daňových předpisů Evropské unie, jež by měly s účinností od 1. 1. 2020 novelizovat oblast daní z příjmů, spotřebních daní, DPH a mezinárodní spolupráce při správě daní. Přestože se předpokládaná účinnost nové úpravy již blíží, nebyl tento vládní návrh zatím projednán ani v prvním čtení. S ohledem na rozsah změn se v těchto legislativních novinkách budeme věnovat pouze změnám v oblasti DPH.
Vydáno: 14. 10. 2019