Sleva na manželku

  • Článek
Poskytování daňové úlevy na manželku představuje významnou složku celkové platby daní fyzických osob, a je proto důležité znát všechna pravidla pro poskytování této podpory.
Vydáno: 26. 04. 2023
Manžel si chce uplatnit slevu na manželku. Manželka ošetřuje rodiče. Započítává se dlouhodobé ošetřovné, které po dobu 3 měsíců pobírala manželka, do vlastních příjmů manželky? 
Vydáno: 25. 04. 2023
Může si manžel v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku, která pobírala pouze rodičovský příspěvek během roku, ale měli příjem z prodeje domu, který byl ve společném vlastnictví obou manželů? 
Vydáno: 06. 03. 2023
Chtěla bych se zeptat na novou slevu na pojistném ve výši 5%. Konkrétně by mě zajímala kategorie, kde zaměstnanec pečuje o dítě do 10 let. Znamená to, že se jedná o děti, které ještě nedovršili věku 10 let, takže devítileté a méně? Co je míněno pod pojmem pečuje o dítě? Např., že žije s rodiči ve společné domácnosti? Může tuto slevu mít manžel i manželka, když oba mají zkrácený úvazek - lze tedy uplatnit u obou zaměstnavatelů?
Vydáno: 09. 02. 2023
Zaměstnanec je z Ukrajiny, má tu dočasné vízum (strpění), od 15. března pobývá v ČR s celou rodinou, středisko životních zájmů má v ČR, byt na Ukrajině mu Rusové zničili. Domnívám se, že má nárok na 9/12 slevy na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b ZDP (od dubna). Bude se pro uplatnění slevy na manželku do příjmů manželky počítat i humanitární dávka poskytnutá § 6 zákona č. 66/2022 Sb., zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace? Pokud ano, jen humanitární dávka na ni nebo i na děti? Daňové zvýhodnění na děti dle § 35c ZDP bude také uplatňovat za 9 měsíců (od dubna)?
Vydáno: 25. 01. 2023
Může manželka zaměstnaná na zkrácený úvazek uplatnit daňové zvýhodnění na svého manžela - studenta VŠ (25 let, prezenční studium)? Žijí spolu u rodičů manželky, ale trvalé bydliště dle OP má stále u svých rodičů, kteří ho finančně podporují, a on si zároveň přivydělává na dohodu o provedení práce. Hrála by v tomto případě roli výše jeho výdělku na DPP, tj. pokud by v některém měsíci překročila 10.000,- Kč? A pokud by manželka uplatnila toto daňové zvýhodnění, může on vůči dani ze svých příjmů z DPP uplatnit slevu na poplatníka a na studenta? 
Vydáno: 30. 12. 2022
  • Článek
V článku se blíže zabýváme uplatněním slevy na dani na manželku v roce 2022, především pak z pohledu nepřekročení limitující hranice příjmů manželky ve zdaňovacím období jako podmínky pro uplatnění této slevy manželem.
Vydáno: 27. 11. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na některé zajímavé judikáty z poslední doby, a to zejména judikáty Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“), ale upozorníme i na judikaturu Soudního dvora EU.
Vydáno: 29. 09. 2022
Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě (dále jen zákon), započaly Úřady práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hlavní město Prahu vyplácet žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč.
Vydáno: 02. 09. 2022
Žena je na rodičovské dovolené a mimo to má i příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP asi ve výši 36 000 Kč za rok. Manžel si na ni uplatňuje slevu na dani (sleva na manželku, která nemá vyšší příjmy než 68 000 Kč). Může si i žena na RD uplatnit základní slevu na poplatníka (v roce 2021 to bylo 27 840 Kč) i na ten pronájem podle § 9 ZDP, takže by v podstatě žádnou daň neplatila? Bylo tomu tak i v roce 2020? V případě, že ano, může si udělat nějakou opravu daňového přiznání?
Vydáno: 24. 03. 2022
  • Článek
V příspěvku zaměříme pozornost na daňové řešení související se společným jměním manželů. Uvedeme si postup podnikatele, který hodlá využít ke svému podnikání majetek, který je součástí společného jmění manželů. Další otázkou, kterou se budeme zabývat, je uplatnění daňových výdajů, pokud majetek ve společném jmění využijí oba manželé ke svému samostatnému podnikání. Následně si ukážeme, jak budou zdaňovány příjmy z nájmu majetku u manželů.
Vydáno: 17. 03. 2022
OSVČ měla v roce 2021 příjmy ve výši 822 000 Kč a uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 %. Může si OSVČ uplatnit slevu na své dvě děti a slevu na manželku? Manželka měla pouze příjmy z mateřské ve výši celkem v roce 2021 48 000 Kč a dále pouze rodičovský příspěvek. Jsou pro rok 2021 stanovena nějaké omezení co se týče využití slev na děti a manželku u „paušálistů“?
Vydáno: 25. 01. 2022
Mladí manželé, manžel podnikatel, manželka na MD, manžel uplatňuje manželku jako vyživovanou osobu. V rodině došlo k tragické události, kdy při nehodě zemřel bratr manželky. Manželka je uvedena v plnění smlouvy jako osoba obmyšlená, je tedy příjemce pojistného plnění. Je příjem manželky započitatelný do příjmů neosvobozených a překročením limitu tedy nebude splněn podmínka vyživované osoby?
Vydáno: 08. 12. 2021
  • Článek
Slevu na dani na manželku může uplatnit poplatník jak v rámci podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Jaké jsou podmínky pro uplatnění této slevy na dani za rok 2021? Na to si s využitím příkladů odpovíme v dalším textu.
Vydáno: 25. 11. 2021
  • Článek
Fyzické i právnické osoby mohou – při splnění zákonem stanovených podmínek – snížit svou daňovou povinnost (Pozor! Nejedná se o snížení daňového základu, kdy hovoříme o položkách snižujících základ daně.) o některou ze slev na dani. V následujícím textu se zaměřím na slevy určené fyzickým osobám, a to v aktuálním stavu a výši pro rok 2020.
Vydáno: 22. 06. 2020
  • Článek
Lze požádat o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu fyzických osob prosím? Vysvětlení: manželka s příjmem 65 000 Kč (v roce 2019) podala přiznání k dani z příjmů za rok 2019 již v únoru roku 2020. Manžel zpracovává své daňové přiznání až teď a chtěl by uplatnit plnou slevu na manželku podle § 35 ba odst. 1 písm. b) ZDP, se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti.
Vydáno: 01. 04. 2020
  • Článek
Do jakého období se zahrnuje příjem nemocenské u manželky, který obdržela v lednu 2019 za prosinec 2018 pro účely posouzení, zda manžel má nárok na uplatnění slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP ? Dále manželka pobírá výživné (alimenty) na dítě od předchozího partnera. Je toto výživné příjmem manželky, který by se měl zahrnout do jejích příjmů pro posouzení možnosti uplatnit slevu na manželku?
Vydáno: 10. 02. 2020
Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP pro účely uplatnění slevy na manžela upozorňuje na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a vyplacených dávek do vlastního příjmu, jež nesmí za zdaňovací období (rok) přesáhnout částku 68 000 Kč.
Vydáno: 18. 03. 2019
  • Článek
Každý poplatník – fyzická osoba – může snížit (při splnění zákonem stanovených podmínek) svou daňovou povinnost o některou ze slev (ev. o některé ze slev) na dani uvedenou v § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Jedná se o základní slevu na poplatníka, slevu na manželku (manžela), slevu na invaliditu prvního nebo druhého stupně, slevu na invaliditu třetího stupně, slevu na držitele průkazu ZTP/P, slevu na studenta, slevu za umístění dítěte a slevu na evidenci tržeb. V následujícím textu se budu věnovat problematice uplatnění slevy na manželku (manžela) v praxi.
Vydáno: 03. 10. 2018
  • Článek
V příspěvku se zaměříme na podmínky pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Zvláštní pozornost budeme věnovat otázce, co se zahrnuje a co se nezahrnuje do vlastních příjmů manželky pro účely posouzení splnění limitní výše těchto příjmů při uplatnění slevy na manželku.
Vydáno: 05. 03. 2018