Transferové ceny

Tuto stránku připravujeme ve spolupráci s poradenskou společností V4 Tax poskytující konzultační služby zaměřené na vnitrostátní daňový systém, a to zejména v oblasti mezinárodního zdaňování.

Postupně zde budou přibývat příspěvky, které vás provedou problematikou převodních cen, od základních pojmů až po metodiku analýz a samozřejmě i daňové souvislosti tvorby transferových cen.

Příspěvky jsou určeny především pro jednatele, finanční ředitele či zaměstnance finančních oddělení, kteří se v rámci své činnosti setkávají s problematikou transferových cen, případně stojí před otázkou, zda si nechat vypracovat pro jednotlivé transakce uskutečňované mezi spřízněnými subjekty dokumentaci k transferovým cenám. Pevně však věříme, že některé z příspěvků využijí v rámci své praxe rovněž kolegové z daňových či účetních kanceláří, jejichž klienti často přichází s otázkou, jakým způsobem nastavit cenotvorbu v rámci kapitálově či jinak spojených osob.

Přehled jednotlivých článků

 • Dokumentace k transferovým cenám
  Dokumentace k transferovým cenám slouží daňovým poplatníkům primárně jako důkazní prostředek v daňovém řízení. Obsahuje detailní informace o transakcích realizovaných mezi spojenými osobami (blíže definovanými v § 23 odst. 7 ZDP), způsobu ocenění těchto transakcí a v neposlední řadě obsahuje srovnávací analýzy prokazující, že poplatníkem stanovené transferové ceny odpovídají principu tržního odstupu.

Připravujeme následující témata

 • Spojené osoby v daních z příjmů,
 • Metody pro stanovení transferových cen,
 • Funkční a riziková analýza,
 • Srovnávací analýza,
 • Daňová kontrola,
 • Služby s nízkou přidanou hodnotou,
 • Financující transakce,
 • Benchmarková analýza v oblasti transferových cen,
 • Nízká kapitalizace,
 • Alokace zisku na stálou provozovnu,
 • Přefakturace služeb,
 • Daňové a právní aspekty transferových cen na Slovensku
 • a další.

O společnosti V4 Tax

Společnost V4 Tax je součástí skupiny V4 Group, poradenské skupiny společností zaměřené na poskytování právních, auditorských, daňových a účetních služeb, přičemž tyto jsou zastoupeny pod jednotlivými značkami. Skupinu V4 Group tedy tvoří společnosti V4 Legal poskytující právní služby, V4 Audit zabývající se auditorskými službami, V4 Account, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány účetní služby, a v neposlední řadě již zmíněná V4 Tax, jež je progresivní konzultační společnost orientovaná na poradenství v oblasti národního a mezinárodního zdanění. K těmto službám patří nejen běžné poradenství týkající se povinností daňových subjektů podle národních právních norem, ale i využití příznivějšího daňového prostředí v jiných zemích.

Jednou ze specializací společnosti V4 Tax je poskytování poradenství v oblasti převodních neboli transferových cen a mezinárodního zdaňování. Společnost disponuje rozsáhlými zkušenostmi s nastavováním globální politiky transferových cen v nadnárodních podnicích. Díky odbornému zaměření zkušených týmů v této oblasti patří společnost V4 Tax k lídrům na českém a slovenském trhu, a to s více než 150 úspěšnými projekty ročně. Díky členství společnosti V4 Tax v mezinárodní asociaci auditorských a poradenských společností BKR International je společnost schopna zajistit a garantovat profesionální služby i v dalších, téměř 80 zemích světa.