Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 21. 11. 2022

Vydáno: 3 minuty čtení

V uplynulém měsíci vyšla především dvě sdělení týkající se výpočtu nemocenského pojištění od roku 2023, dále novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních, informace finanční správy o možnostech vrácení přeplatku na silniční dani a také upozornění na informační povinnost pro klienty Equa bank.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

ČESKÁ LEGISLATIVA

1. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Sdělení přináší informace o výši redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu rozhodného pro výpočet dávek nemocenského pojištění v roce 2023.
Účinnost: N/A
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 319/2022)

 

2. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Sdělení přináší informaci o zvýšení částky rozhodného příjmu, od něhož se odvíjí účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, z 3 500 Kč na 4 000 Kč od roku 2023.
Účinnost: N/A
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 320/2022)

 

3. Novela vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Dotčené předpisy: vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese (č. 79/2019 Sb.) a zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních týkající se vracení daně z tzv. zelené nafty.
Účinnost: od 4. listopadu 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 325/2022)

 

4. Jak požádat o přeplatek na silniční dani

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o existujících přeplatcích na silniční dani vzniklých v důsledku významného zúžení předmětu této daně, o formě žádosti o vrácení přeplatku na této dani a o lhůtě, do kdy je o přeplatek možné požádat.
Účinnost: N/A (publikováno 10. listopadu 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

5. Informace k účtům vedeným u Equa bank

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o povinnosti oznámit změnu čísla účtu klientů Equa bank nahlášených u finančních úřadů v rámci daňové registrace v důsledku jejího převzetí Raiffeisen bankou.
Účinnost: N/A (publikováno 18. listopadu 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA