Únorová vydání časopisů na DAUČ!

Vydáno: 1 minuta čtení

Publikovali jsme únorová vydání našich časopisů Účetnictví v praxi, UNES a DHK, expertní příspěvek a dva online články. 

Na DAUČ jsme publikovali mnoho nových článků - například z časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2023, kde si všímáme následků ukončení registrace plátce DPH v účetnictví nebo ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Z časopisu UNES č. 2/2023 doporučujeme třeba příspěvek Volební mezidobí v obcích - postavení, pravomoci a kooperace dosavadní rady a nových funkcionářů obce.

V časopisu DHK č. 3/2023 zase upozorňujeme na to, že na spolupracující osobu se převádějí paušální výdaje podnikatele až po jejich zastropování.

Dále pro vás máme dva příspěvky: Jízdné za cestu vlakem a Jak s platbami ve zdravotním pojištění? – ty vycházejí pouze online na DAUČ, a nenajdete je tedy v tištěných časopisech.

Vydali jsme i expertní příspěvek s názvem Prodej zboží na dálku, jenž představuje tento koncept včetně zjednodušení správy daně v podobě využití režimu jednoho správního místa. Pro zboží z dovozu zmiňujeme také roli elektronického rozhraní, které může usnadnit prodej dovezeného zboží na dálku.