Minutové judikáty k 30. 4. 2023

Vydáno: 1 minuta čtení

V nejnovějších minutových judikátech komentovaných expertem na daňové právo správní i trestní, JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, například upozorňujeme na to, že rozhode-li se daňový subjekt využít podporu výzkumu a vývoje, musí být připraven výsledky předat správci daně za účelem posouzení daňové uznatelnosti. Daňová podpora výzkumu a vývoje má navíc jedno velké omezení – až na výjimky bohužel nelze takto uplatnit náklady na práci externích výzkumných pracovníků.