Účetnictví společenství vlastníků jednotek - dokončení

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme věnovat uzavírání účetních knih roku 2020 a jejich otevírání v novém roce 2021. Zaměříme se i na zaúčtování posledních účetních případů, týkajících se roku 2020, které v něm ale nemohly být zaúčtovány z technických důvodů.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – dokončení
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Účetní uzávěrka – uzavírání účtů k 31. 12. 2020
Účetní závěrka fiktivního SVJ ze seriálu je vyhotovena, stejně jako zpráva o hospodaření.
Nic nebrání uzavření účtů, na nichž bylo vedeno účetnictví v roce 2020.
Pro uzavírání účtů se v účtárnách kdysi dávno vžil název
„účetní uzávěrka“.
Protože se hodně podobá názvu „účetní závěrka“, mnozí členové SVJ, ale dokonce i někteří účetní si oba názvy pletou. Pojem „účetní uzávěrka“ se vžil i u programátorů, takže se s ním můžete setkat i jako s názvem funkce uzavírání účetních knih.
Uzavírání účtů je proces, který je popsán
v Českém účetním standardu č. 402 Otevírání a uzavírání účtů
v odstavci č. 2 s názvem
Uzavírání účetních knih
.
Hned na začátku ČÚS 402 je uvedeno, že se účetní knihy uzavírají účetními zápisy.
Při uzavírání účtů se používají tzv. „závěrkové účty“, mezi které patří účty
961-Počáteční
účet rozvažný (PÚR), 962
-Konečný účet rozvažný (KÚR) i účet 933-
Účet VH, i když je na rozdíl od dvou předchozích veden v účtové skupině 93 – Výsledek hospodaření a ne 96 – Závěrkové účty.
Účet VH byl v účtové skupině 96 – Závěrkové účty do roku 2015. Po jeho přeřazení do účtové skupiny
93 – Vý
­
sledek hospodaření
už sice podle účtové skupiny mezi závěrkové účty nepatří, ale
logicky
mezi ně i nadále patří. Tam, kde se uzavírají účty pomocí závěrkového účtu 962-KÚR, se musí používat i účet 933-Účet VH, bez ohledu na jeho účtovou skupinu.
Uzavírání, ale i otevírání účtů je v účetních programech zautomatizováno. Někteří účetní nemají představu, co se při těchto činnostech s účty vlastně děje. Následující schéma jim to snad osvětlí. Schéma obsahuje údaje z účetnictví seriálového SVJ.
Účetní případy při uzavírání účtů:
1.
Přeúčtování stavů nákladových účtů na účet
933 Účet výsledku hospodaření (VH)
2.
Přeúčtování stavu výnosových účtů na účet VH
3.
Přeúčtování aktivních zůstatků rozvahových účtů na účet
962-Konečný
účet rozvažný (KÚR)
4.
Přeúčtování pasivních zůstatků rozvahových účtů na konečný účet rozvažný
5.
Přeúčtování VH z účtu VZ na konečný účet rozvažný