Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 3. část

Vydáno: 6 minut čtení

V následující třetí části seriálu věnovanému účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) se podíváme na stanovení výše příspěvků na správu.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 3. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Stanovení výše příspěvků na správu
Podkladem pro stanovení výše příspěvků na správu jsou
schválené rozpočty nákladů na správu
.
Má-li SVJ ve stanovách schváleny všechny tři způsoby přispívání podle § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), znamená to, že bude sestavovat
tři dílčí rozpočty nákladů
.
1.