Legislativní změny v roce 2016

Vydáno: 31 minut čtení
Legislativní změny v roce 2016
Ing.
Pavel
Běhounek,
daňový poradce ev.č. 601, www.behounek.eu
Tento příspěvek shrnuje poměrně složitý vývoj daňové legislativy, ke kterému zatím v průběhu letošního roku došlo. Pozornost je věnována zejména změnám v oblasti daní z příjmů a DPH, je upozorněno také na důležité změny, které nás v nejbližší době čekají v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Další rozsáhlé změny budou přijímány až ve druhé polovině letošního roku, a to především s účinností od 1.1.2017 - těmto změnám se příspěvek nevěnuje.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) byl v průběhu roku 2016 novelizován:
-
zákonem č. 105/2016 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, a to s účinností od 6.4.2016,
-
zákonem č. 125/2016 Sb., kterým se mění ZDP s účinností od 1.5.2016 - důležitá novela ZDP pro rok 2016, zejména pokud jde o zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti,
-
zákonem č. 148/2016 Sb. - novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu účinná od 1.6.2016,
-
zákonem č. 47/2016 Sb. - branný zákon účinný od 1.7.2016,
-
zákonem č. 113/2016 Sb., přijatým s účinností od 1.12.2016 v souvislosti s evidencí tržeb,
-
zákonem č. 188/2016 Sb. - novela účinná od 1.1.2017 navazující na zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
Novela č. 105/2016 Sb. změnila zákon č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní,
a zavedla
oznamovací povinnost finančních institucí
(zejména bank) o účtech zřízených nerezidenty celé řady zemí. Tato norma logicky souvisí s analogickou oznamovací povinností zahraničních finančních institucí účtů českých rezidentů v zahraničí.
Dosavadní oznamovací povinnost měla dvě roviny:
-
povinnosti platebního zprostředkovatele dle - jednalo se o implementaci směrnice 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, která byla uplatňována od 1.7.2005 a Ministerstvo financí k dané problematice vydalo sdělení v pokynu D-282,
-
oznamovací povinnost finančních institucí dle
zákona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní,
uplatňovaná od 18.12.2014 - zákon reaguje na dohodu s USA uzavřenou na základě předpisu označovaného jako
FAT