Novinky v daňové a související legislativě během roku 2017

Vydáno: 24 minut čtení

Tento článek shrnuje změny daňové legislativy od začátku letošního roku a upozorňuje také na některé výklady. Článek se zaměřuje také na změny, které nejsou změnami daňovými, ale běžné daňové a účetní praxe se obvykle týkají. Pozornost je věnována změnám, které byly do poloviny července 2017 vyhlášeny ve Sbírce zákonů, popř. které schválil Senát dne 19. 7. 2017, a u kterých lze očekávat dokončení legislativního procesu do konce srpna 2017.

Novinky v daňové a související legislativě během roku 2017
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Daňový balíček 2017/2018
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv.
daňový balíček
byl nakonec vyhlášen ve Sbírce zákonů 16. 6. 2017 pod č. a jeho faktická účinnost (15. den po vyhlášení) je tak
1. 7. 2017.
Této hlavní daňové legislativní události letošního roku byl věnován samostatný příspěvek v Účetnictví v praxi č. 5/2017 a vzhledem k rozsahu změn jí bude nadále věnována pozornost i v dalších číslech časopisu.
 
Změny a novinky v daních z příjmů
K
1. 1. 2017
došlo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), k důležité změně zákonem č. 377/2015 Sb. – tento doprovodný zákon k ukončení důchodového spoření přinesl pro rok 2017 důležité změny v oblasti tzv. třetího (druhý byl ovšem již zrušen) penzijního pilíře. Jedná se o tyto změny:
Od základu daně z příjmů fyzických osob lze podle § 15 odst. 5 ZDP odečíst příspěvek (po snížení o příspěvek odpovídající maximální státní podpoře) na doplňkové penzijní spoření, resp. penzijní připojištění se státním příspěvkem, ve výši
až 24 000 Kč
(místo limitu 12 000 Kč pro rok 2016). Fyzické osobě se sjednaným měsíčním příspěvkem 3 000 Kč v roce 2017 stejně jako v roce 2016 náleží měsíčně maximální státní příspěvek 230 Kč, který odpovídá části příspěvku účastníka 1 000 Kč; za rok 2016 si tato fyzická osoba odečetla od daňového základu částku 12 000 Kč (12 x 3 000 – 12 000, maximálně však 12 000 Kč) a za rok 2017 si od daňového základu odečte 24 000 Kč, protože měsíčně hradila 2 000 Kč nad částku, ke které se vztahuje maximální státní příspěvek, a nově lze uplatnit až 24 000 Kč (12 x 2 000, maximálně 24 000 Kč).
V § 15 odst. 5 ZDP došlo pro rok 2017 ke
změně v technice počítání odpočtu.
Nově se totiž odpočet nepočítá tak, že by se od uhrazených příspěvků odečítala částka 12 000 Kč, ale jako úhrn částí příspěvků účastníka, ke kterým se vztahuje maximální státní podpora. V předchozím příkladu se tato změna prakticky nijak neprojevila, jen byla formálně promítnuta do výpočtu nelimitované částky, tj. pro rok 2016 jako úhrn příspěvků účastníka snížený o částku 12 000 Kč (12 x 3 000 Kč – 12 000 Kč), a pro rok 2017 jako úhrn částí příspěvků nad částku, ke které se vztahuje maximální státní příspěvek, tj. úhrn částí příspěvků, ke které nenáleží státní příspěvek (12 x 2 000 Kč). Změna techniky počítání odpočtu se projeví typicky v případě, kdy je smlouva uzavřena v průběhu roku – např. je uzavřena smlouva od 08/2017 s měsíčním příspěvkem 3 000 Kč a za rok 2017 tedy budou uhrazeny příspěvky 15 000 Kč (5 x 3 000 Kč; k příspěvkům 5 000 Kč se vztahuje státní příspěvek 5 x 230 Kč a k příspěvkům 10 000 Kč se žádný státní příspěvek nevztahuje); v tomto případě podle pravidel roku 2016 odpočet náležel pouze ve výši 3 000 Kč (15 000 – 12 000 Kč), ale za rok 2017 bude náležet odpočet ve výši 10 000 Kč (5 x 2 000 Kč).
v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP byl zvýšen limit pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření (připojištění) či soukromé životní pojištění z 30 000 Kč platných pro rok 2016 na
50 000 Kč
ročně.
Další změny ZDP k 1. 1. 2017
byly provedeny zákonem č.