Daňové novinky roku 2022

Vydáno: 32 minut čtení

Ve Sbírce zákonů v roce 2021 vyšlo 533 nových právních předpisů a úředních sdělení, tedy více než 10 týdně. Pro srovnání, v roce 2020 to bylo 612 a o rok dříve „jen" 374. Samozřejmě většinu firem, natož běžné občany zajímá pouze malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo nutící k zamyšlení na téma právní stát. My se v tomto přehledovém příspěvku zaměříme v souladu s nadpisem na daňové novinky od roku 2022, které přinesly jednak přímé novely daňových zákonů, a jednak nepřímé parametrické změny (např. zvýšení minimální mzdy). Čtenáře můžeme předem uklidnit, že s účinností od 1. 1. 2022 nedošlo k žádné významné daňové změně, z hlediska běžného poplatníka prakticky stojí za řeč jen zvýšení základní „osobní" slevy na dani z příjmů fyzických osob. Hlavní důvody tohoto nezvyklého novoročního poklidu jsou dva. Prvním důvodem jsou podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předávání „moci" mezi vládami. Druhou příčinou bylo, že k významným změnám – zejména na poli DPH – totiž došlo poněkud nezvykle již během roku 2021, konkrétně od října, resp. částečně s možností již od července.

Daňové novinky roku 2022
Ing.
Martin
Děrgel
 
Úvod
Začneme souhrnem novel všech daňových zákonů přijatých v roce 2021, o čemž svědčí tento rok za lomítkem, který je součástí čísla příslušného právního předpisu, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. V níže následujícím přehledu, sloužícím jen pro základní orientaci, jsou uvedeny změnové body týkající se pouze příslušného daňového zákona, a od kdy jsou účinné, načež se podíváme podrobněji na změny účinné od 1. 1. 2022 – v přehledu níže jsou zvýrazněny tučně. Přičemž jak bylo zmíněno, většina daňových novinek schválených loni nabyla účinností již během roku 2021, tyto si však připomeneme už jen stručně.
Legislativněprávně je to však s daňovými novelami často ještě poněkud složitější. Velkou roli totiž hrají tzv. přechodná ustanovení, která speciálně stanovují použitelnost některých úprav. A vybrané změny mívají i odloženou účinnost, což je případ velké novelizace spotřebních daní z roku 2020, která se postupně probouzí.
1)
Daň silniční – zákon č. 16/1993 Sb. – loni 0 novel:
-
zatím poslední byl zákon č. 299/2020 Sb. (1 změna) účinnost 1. 7. 2020.
2)
Daň z hazardních her – zákon č. 187/2016 Sb. – loni 0 novel:
-
zatím poslední byl zákon č. 283/2020 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2021.
3)
Daň z nemovitých věcí – zákon č. 338/1992 Sb. – loni 2 novely:
-
zákon č. 36/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2024,
-
zákon č. 284/2021 Sb. (9 změn) účinnost 1. 7. 2023.
4)
Daň z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb. – loni 4 novely:
-
zákon č. 355/2021 Sb. (83 změn) účinnost 1. 10. 2021,
-
zákon č. 371/2021 Sb. (6 změn) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 284/2021 Sb. (9 změn) účinnost 1. 7. 2023,
-
zákon č. 363/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2025.
5)
Daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb. – loni 9 novel:
-
zákon č. 39/2021 Sb. (2 změny) účinnost 4. 2. 2021,
-
zákon č. 285/2021 Sb. (2 změny) účinnost 28. 7. 2021,
-
zákon č. 329/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 10. 2021,
-
zákon č. 251/2021 Sb. (3 změny) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 286/2021 Sb. (13 změn) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 297/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 324/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 353/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 284/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 7. 2023