Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Nález 40/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o DPH
Zákon 16/1993 Sb. o dani silniční
Zákon 206/2017 Sb. změna zákona o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů
Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon 243/2000 Sb. zákon o rozpočtovém určení daní
Zákon 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
Zákon 92/2017 Sb. změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Zákon 183/2017 Sb. změny zákonů v souvislosti s přijetím zákonů o přestupcích
Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon 148/2017 Sb. změna zákona o nemocenském pojištění a dalších zákonů
Zákon 458/2000 Sb. energetický zákon
Zákon 124/2002 Sb. zákon o platebním styku
Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 105/2016 Sb. změna zákonů v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon 125/2016 Sb. změna zákona o daních z příjmů
Zákon 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Zákon 40/2009 Sb. trestní zákoník
Zákon 63/2017 Sb. změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zákon 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
Zákon 454/2016 Sb. změna zákona o daních z příjmů
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 200/2017 Sb. změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů
Zákon 203/2017 Sb. změna zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon 204/2017 Sb. změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů
Zákon 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
Zákon 170/2017 Sb. změna některých zákonů v oblasti daní
Zákon 377/2015 Sb. změna zákonů souvislosti se zákonem o ukončení důchodového spoření
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 188/2016 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
Zákon 33/2017 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty
Vydáno: 21. 8. 2017
Novinky v daňové a související legislativě během roku 2017 Ing. Pavel Běhounek Tento článek shrnuje změny daňové legislativy od začátku letošního roku a upozorňuje také na některé výklady. Článek se zaměřuje také na změny, které nejsou změnami daňovými, ale běžné daňové a účetní praxe se obvykle týkají. Pozornost je věnována změnám, které byly do poloviny července 2017 vyhlášeny ve Sbírce zákonů, popř. které schválil Senát dne 19. 7. 2017, a u kterých lze očekávat dokončení legislativního procesu do konce srpna 2017. Daňový balíček 2017/2018 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balíček byl nakonec vyhlášen ve Sbírce zákonů 16. 6. 2017 pod č. 170/2017 Sb. a jeho faktická účinnost (15. den po vyhlášení) je tak 1. 7. 2017. Této hlavní daňové legislativní události letošního roku byl věnován samostatný příspěvek v Účetnictví v praxi č. 5/2017 a vzhledem k rozsahu změn jí bude nadále věnována pozornost i v dalších číslech časopisu.