Expertní odpovědi - strana 428

Dne 6. 8. 2009 jsem zakoupil osobní automobil na IČO, jsem plátcem DPH a zrychleným odpisem jsem auto odepsal k 31. 12. 2011. Do 4. měsíce 2016 jsem platil silniční daň. Od 5. měsíce 2016 užívám auto příležitostně, respektive manželka pro příjem dle § 9, výdeje za benzin a pojištění si uplatňovala ve svém účetnictví, není plátcem DPH, ale protože v přiznání z příjmu uplatňuje výdaje v procentech - 30 %, tak se výdaje za auto neprojevily. Nyní chci auto prodat. Od kdy bude prodej auta osvobozen od daně z příjmu a mohu již auto prodat bez DPH nebo kupci neplátci DPH musím účtovat DPH? Je rozdíl když auto prodám přes autobazar nebo přímo kupci; případně za jakou cenu; smluvní nebo dle jaké ceny?
Vydáno: 12. 03. 2018
Jako žalobce společnost prohrála soud a musí zaplatit žalované náklady odvolacího řízení a právního zástupce. Jsou tyto náklady daňově uznatelné u žalobce?
Vydáno: 12. 03. 2018
Pokud klient financuje objekt k bydlení (rodinný či bytový dům) formou hypotečního úvěru, musí si pro odpočet úroků ze základu daně v nově pořizované nemovitosti zřídit trvalé bydliště? Pokud třeba plánuje v bytovém domě do budoucna bydlení pro své tři děti (tedy tři byty), musí tam zřizovat trvalé bydliště i jim?
Vydáno: 12. 03. 2018
Je možné, aby příjmy z pronájmu uvedla ve svém daňovém přiznání manželka, pokud pozemek s původním objektem nabyl manžel ještě před svatbou, po svatbě došlo ke kompletní rekonstrukci, na katastru tak ale došlo pouze k doplnění údajů o zrekonstruované stavbě, vlastníkem je stále manžel, bez údaje o SJM uvedeném v katastru, stavba se pronajímá na základě smlouvy o pronájmu, kde jako pronajímatel vystupuje manžel. Předpokládám správně, že se nejedná o SJM, a tudíž příjmy z pronájmu může v daňovém přiznání uvést pouze manžel, nebo je nějaká možnost, kdy by příjmy zahrnula manželka?
Vydáno: 12. 03. 2018
Může fyzická osoba (nepodnikatel) pronajímat část vlastního bytu nebo nebytový prostor své vlastní firmě, fyzické osobě (OSVČ)? Jde o pronájem prostoru na skladování materiálu.
Vydáno: 12. 03. 2018
Jak se z celního sazebníku dá určit, kdy je sazba DPH 21 % a kdy 15 %?
Vydáno: 12. 03. 2018
Může společník v. o. s. v této společnosti mít uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr? Pokud ne, jak vyřešit formulář A1 při zakázkách v Německu? OSSZ zná vydání A1 pouze pro zaměstnance nebo pro OSVČ. Jenže u OSVČ pak nejsme schopni doložit smlouvu nebo objednávku, protože odběratel si objednal na práci v. o. s. a ne v. o. s. i OSVČ. 
Vydáno: 09. 03. 2018
Jaké použít VAT (na koho hlásit do daňového přiznání) u dále popsaného obchodu. Vystavili jsme fakturu s CZ DIČ, na kupující firmu v Itálii, dodali jsme fyzicky jiné firmě do Polska. Jak je to s Intrastatem, na jaké DIČ hlásíme? 
Vydáno: 09. 03. 2018
Mohu uplatnit přenesenou daňovou povinnost na a) uvedení plynového kotle do provozu, b) roční servis kotle?
Vydáno: 09. 03. 2018
Jak vyúčtovat zaměstnanci služební cestu do Německa? Doba strávená v zahraničí byla 10 hodin, zaměstnanec navštívil našeho dodavatele, ten ho pozval na pracovní oběd. Máme krátit zaměstnanci stravné za 1 jídlo, tzn. po krácení bude nárok na stravné pouze 4,50 EUR? 
Vydáno: 09. 03. 2018
Naše společnost kupuje právo stavby. Ve smlouvě je úplata sjednaná ve formě ročních splátek - stavebních plat. Předpokládám, že jako cena sjednaná pro účely daně z nabytí, se považuje celková cena (součet všech plat). Co je ale v případě práva stavby srovnávací daňovou hodnotou - je to znalecký posudek - cena zjištěná, když v zákoně č. 151/1997 Sb. se říká, že pokud je převod práva stavby úplatný, pak se ocenění podle tohoto zákona neuplatní? Určení směrné hodnoty jako druhé možnosti porovnání se sjednanou cenou si u práva stavby už vůbec nedokážu představit.
Vydáno: 09. 03. 2018
Zaměstnankyně je zaměstnaná u zaměstnavatele celý rok 2017, ale zároveň donesla potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017 od jiného zaměstnavatele, kde je vyplaceno odstupné z minulých let (firma zkrachovala), přičemž ale na potvrzení je 2017. Je zaměstnavatel povinen udělat vyúčtování daně? 
Vydáno: 09. 03. 2018
Před lety jsme vystavili penalizační faktury na dceřinou společnost. V roce pořízení penalizačních faktur se jednalo o položku snižující základ daně, protože faktury nebyly uhrazeny. Nyní jsme se rozhodli tyto penalizační faktury v hodnotě 1 mil. Kč odepsat do nedaňových nákladů a zároveň je zaúčtovat i na podrozvahové účty 7. Až budeme podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018, budou tyto náklady v řádku 40. Musíme zároveň o tuto částku upravit i základ daně v řádku 30 jako položku zvyšující základ daně dle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6? Smluvní pokuta nebyla uhrazená ani započtená, ale tím, že byla odepsaná, nezanikla tím jiným způsobem, jak se v bodu 6 uvádí? Nebo tím, že jsme ji přeúčtovali na podrozvahové účty o zánik pohledávky nepůjde? Co je zánikem pohledávky jiným způsobem než jejím uhrazením myšleno?
Vydáno: 09. 03. 2018
Dcera naší zaměstnankyně podstoupí přijímací zkoušky na střední školu, a zaměstnankyně by ji chtěla doprovodit. Má nárok na pracovní volno?
Vydáno: 09. 03. 2018
Firma (s. r. o.) účtuje párkrát za rok do nákladů ubytování v ČR nebo Slovenské republice v souvislosti se služební cestou manažera nebo jednatele, někdy se jedná o 2-3denní ubytování v souvislosti se školením obchodních partnerů. Firma účtuje do nákladů ubytování, benzín (firemní auta) a stravné. Stravné účtuje jako nedaňový náklad - náklady na reprezentaci. Nemusí firma vystavovat cestovní příkazy? Není to její povinností? Ve vztahu k zaměstnanci je vše zaplaceno, ubytování i stravné (které tedy firma účtuje jako nedaňové). Je tento postup v pořádku? Nebo musí být v případě, že má firma doklad na ubytování doloženo nějaké vyjádření, o jakou cestu se jednalo a k tomu cestovní příkaz?
Vydáno: 09. 03. 2018
Převzala jsem účetnictví s. r. o. Předchozí účetní neudělala v roce 2017 předpis daně z příjmu. Vždy účtovala předpis daně až v dalším zdaňovacím období, tzn. v roce 2017 má na účtech 591 MD a D 341 částku daně za rok 2016. Jakým způsobem lze toto opravit? 
Vydáno: 09. 03. 2018
Zaměstnanec odpracuje státní svátek 30. 3. 2018 a bude si chtít vybrat náhradní volno. Jak je to s proplacením odpracovaného svátku?
Vydáno: 09. 03. 2018
Jsme střední škola, zřízená krajem. Máme školní jídelnu - tedy sklad potravin. Dle ČÚS č. 707 Zásoby se musí účtovat přes účet 111. Účtuji tedy fakturu MD 111/D 321, MD 112/D 111, MD 343/D 321 k faktuře je přiložená příjemka. Je nutno účtovat fakturu MD 111/D 321 a příjemku pak vnitřním dokladem MD 112/D 111? Nebo je možné používat můj způsob?
Vydáno: 08. 03. 2018
V srpnu 2017 bylo pořízeno vozidlo na splátky. Do podnikání ho chce majitel vložit až v lednu 2018. Zatím ho nepoužíval a ani nebyla zaplacena silniční daň. Tu zaplatí až na 2018. Je možné vložit až letos a pokračovat ve splátkách v návaznosti na ty předešlé, které jsou účtovány jako osobní spotřeba? Jak začít s odpisy a může nárokovat DPH?
Vydáno: 08. 03. 2018
Můj klient nakupuje a prodává kryptoměny, nemá žádný doklad o nákupu ani prodeji. Eviduje příjem za rok 2017 z prodeje v částce 105 629 Kč. K nákupu žádný doklad nemá, ani nezná hodnotu. Budu tento příjem i bez dokladů danit dle § 10 ZDP a mohu si uplatnit výdaje ve výši 60 %? 
Vydáno: 08. 03. 2018