Aktuálně

Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů

Datum vydání: 26. 9. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje vydává informaci k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů.

Finanční zpravodaj číslo 7/2017

Datum vydání: 25. 9. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách letošní sedmý Finanční zpravodaj ze dne 21. září 2017.

Odborné články z daňové a účetní oblasti

Datum vydání: 25. 9. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Víte, jak vést daňovou evidenci v roce 2017 po novele č. 170/2017 Sb.? Máte přehled o ukončených Koordinačních výborech? Využíváte některých zákonných variant, kdy zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné neodvádí?

Stát nemůže registrovat podnikatele k platbě DPH v neomezené lhůtě

Datum vydání: 21. 9. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému omezení.