Průvodce ESG: Připravte se na dopady do účetního výkaznictví a dalších oblastí

Vydáno: 3 minuty čtení

ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance, což jsou tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG tak hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů. Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. Náš průvodce ESG tematikou vám pomůže se v této problematice lépe orientovat.

Hlavní faktory ESG

Mezi hlavní faktory pro hodnocení ESG patří následující oblasti:

 • Uhlíková stopa
 • Environmentální udržitelnost
 • Diverzita
 • Spotřeba vody
 • Dodržování lidských práv
 • Ochrana spotřebitelů
 • Dobré životní podmínky zvířat
 • Principy rovnosti – diskriminace
 • Etika
 • Struktura managementu
 • Zaměstnanecké vztahy
 • Odměňování zaměstnanců
 • Odměňování managementu
 • Investiční strategie
 • Struktura investorů
 • Principy odpovědných investic
 • Ochrana osobních údajů

Povinnost vykazování - od kdy?

ESG problematika úzce souvisí s povinností reportingu. Nově se totiž povinnost reportovat ESG informace dotkne mnoha obchodních společností – v České republice to bude zhruba 1500 subjektů, namísto stávajících asi 20 subjektů. Zpráva o udržitelnosti by měla být poprvé vyhotovena a zveřejněna za účetní období 2024. Ne všem dotčeným subjektům však vznikne povinnost hned od 1. ledna 2024. V jakých fázích bude postupně účinná povinnost výkaznictví? >>>

Dotace, veřejný sektor

Mnohé z uvedených oblastí se vážou na témata dotační politiky. Podpora může být přímá, výluční anebo se jedná o určitý dílčí dotační titul v rámci rozsáhlejšího programu. Více o tématu ESG v oblasti veřejného sektoru a dotací >>>

Nemovitosti

ESG reporting, chytré technologie... Jaké trendy čekají oblast nemovitostí nejen v roce 2023? >>>

Akvizice, vstup na burzu

Proč je důležité nezanedbávat ESG faktory, jestliže se vaše firma bude ucházet o akvizice nebo chce vstoupit na kapitálový trh – čtěte přehledný článek od společnosti Rödl & Partner >>>