Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 4 minuty čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novely daňových zákonů a vyhlášek, novela vyhlášky k cestovním náhradám, pokyn č. GFŘ-D-57 a upozornění Finanční správy.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Proč bych se měl registrovat?

1. Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Novelizace zákona o spotřebních daních se týká zejména daňového režimu dodávek pro ozbrojené síly jiného členského státu, které se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, daňového režimu denaturovaného lihu a institutu osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty se týká zejména daňového režimu dodávek pro ozbrojené síly jiného členského státu, které se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, resp. pro ozbrojené síly členského státu NATO nebo Partnerství pro mír pro plnění společného obranného úsilí.

Účinnost:
od 27. dubna 2022
od 1. července 2022 (úprava týkající se ozbrojených sil)
od 1. ledna 2031 (změna metody určení extraktu původní mladiny u piva)
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 93/2022)

 

2. Novela vyhlášky o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Dotčené předpisy: vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (č. 74/2014 Sb.) a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 109/2022)

 

3. Novela vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Dotčené předpisy: vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (č. 511/2021 Sb.), zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Zvýšení průměrné ceny benzínu a nafty pro účely výpočtu cestovních náhrad.
Účinnost: od 14. května 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 116/2022)

 

4. Pokyn č. GFŘ-D-57 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Nový pokyn upravující pravidla uložení daňového spisu, který nahrazuje stávající pokyn č. GFŘ-D-51.
Účinnost: od 1. května 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 7/2022)

 

5. Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/12/ES a článek 13 směrnice 2008/118/ES)

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace o aktualizaci tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně v návaznosti na legislativní úpravy osvobození vybraných plnění v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19 a se zavedením osvobození od DPH a spotřební daně vybraných plnění pro obranné úsilí vyvíjené v rámci EU.
Účinnost: N/A (publikováno 4. května 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA