DPH u tuzemských obchodních transakcí - XI. část - přenesení zdanění

Vydáno: 18 minut čtení

Povinnost zdanění se na příjemce nepřenáší jen v režimech přenesení daňové povinnosti, popsaných v § 92a až 92g zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH “), ale výrazně častěji. Další významnou skupinou jsou zdanitelná plnění poskytnutá osobou neusazenou v tuzemsku. V praxi jsou označována jako tuzemský reverse-charge a jejich užití je poměrně nekomplikované. Na rozdíl od plnění v režimu přenesení daňové povinnosti nejsou svázána ani s kódy klasifikace produkce, ani se jejich užití neodvíjí od nějaké limitní hodnoty úplaty. Přesto je potřeba při aplikaci tuzemského reverse-charge také zbystřit, a to, když je dodáváno zboží osobou neusazenou k dani v rámci tuzemska.

DPH u tuzemských obchodních transakcí – XI. část – přenesení zdanění
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Režim přenesení daňové povinnosti obecně
Zástupci české vlády v minulých letech investovali velké úsilí do konceptu všeobecného přenosu zdanění na příjemce. Důvodem byla snaha o snížení daňových úniků u daně z přidané hodnoty. Ta je založena na principu neutrality. Poskytovatel zdanitelných plnění je zatěžuje daní, kterou má za povinnost odvést správci daně, ale zároveň má u souvisejících vstupů právo na odpočet. DPH účtovaná mezi plátci s plným nárokem na odpočet by měla být průtokovou položkou příjmů státního rozpočtu, protože DPH vybranou u prodávajícího získá zpět kupující, který uhradil prodávajícímu daňový doklad (fakturu) včetně DPH. Občas ale došlo k tomu, kdy kupující plátce nárokoval od finančního úřadu zpět DPH, kterou prodávající plátce finančnímu úřadu nikdy neodvedl. Státní kasa v takovém případě vykázaný odpočet kupujícímu vrátila, byť jej od prodávajícího nezískala.
V konceptu režimu přenesení daňové povinnosti mezi plátci s plným nárokem na odpočet je riziko na straně státní kasy nulové, protože prodávající DPH Finanční správě neodvání a kupující vykáže zdanění i nárok na odpočet v jednom daňovém přiznání. Česká republika sice dostala od Evropské unie souhlas s použitím plošného režimu přenesení daňové povinnosti při hodnotě plnění nad 450 tis. Kč, ale s časovým omezením do 30. 6. letošního roku. Vzhledem ke krátkému časovému prostoru pro využití nebyl tento systém nakonec zaveden a Ministerstvo financ&i