Aktuality

V březnovém přehledu přinášíme sdělení k několika mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení mezi Českem a jinými zeměmi a také kontroverzní novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se valorizace důchodů. Najdete tu i seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, informaci o zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce, informace k povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky nebo například přehled některých činností a odpovědi na dotazy týkající se daně z neočekávaných zisků.
Vydáno: 23. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2023 ze dne 23. března 2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 23. 03. 2023
Nastává čas připravit podklady pro přiznání k dani z příjmů za rok 2022. Abychom vám tento náročný proces co nejvíce usnadnili, sesbírali jsme pro vás veškeré potřebné odborné informace z DAUČ, které vám pomohou ke správnému rozhodování a bezchybnému výsledku.
Vydáno: 22. 03. 2023
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydává z důvodu změny přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty (dále též „DPH“ nebo „daň“) při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených tuto Informaci. Na základě závěrů v ní učiněných, které vychází z judikaturního vývoje, již není provozování veřejného pohřebiště obcí včetně nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených považováno za výkon veřejné správy.  
Vydáno: 22. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2023 ze dne 22. března 2023, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy ČR a také seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.
Vydáno: 22. 03. 2023
Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.
Vydáno: 20. 03. 2023
Rada Evropské unie v únoru 2023 aktualizovala seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Nově k nim (vedle dalších 3 zemí) přibyla i Ruská federace. Ruská federace byla zařazena na seznam poté, co bylo zjištěno, že nesplnila svůj závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti.
Vydáno: 14. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2023 ze dne 14. března 2023, který obsahuje seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů.
Vydáno: 14. 03. 2023
Vyberte si z bohaté nabídky daňových webinářů, které pro vás připravujeme s předními experty na dané oblasti. 
Vydáno: 10. 03. 2023
Soubor odpovědí ČSÚ na dotazy GFŘ k problematice zatřiďování konkrétních činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. 
Vydáno: 10. 03. 2023
Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat. 
Vydáno: 08. 03. 2023
Cílem této informace je seznámení subjektů účastnících se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací  služby  prostřednictvím  internetových  platforem (např. Airbnb, Booking a další) s daňovými povinnostmi (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění p. p.). 
Vydáno: 03. 03. 2023
Věděli jste, že i účetnictví může mít chyby, a neznamená to hned nemožnost uplatnění daňového nákladu? Nebo že zajišťovacího příkazu nelze využít v případě nepodložených obav z vyvádění peněžních prostředků? Nebo že se Nejvyšší správní soud zastal podnikatele a vyjádřil se, že smyslem podnikání není sbírat důkazy pro případné daňové řízení? Vše naleznete v našich minutových judikátech JUDr. Ing. Ondřeje Lichnovského.
Vydáno: 02. 03. 2023