Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 20. 3. 2023

Vydáno: 7 minut čtení

V březnovém přehledu přinášíme sdělení k několika mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení mezi Českem a jinými zeměmi a také kontroverzní novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se valorizace důchodů. Najdete tu i seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, informaci o zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce, informace k povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky nebo například přehled některých činností a odpovědi na dotazy týkající se daně z neočekávaných zisků.

Česká legislativa

1. Novela zákona o důchodovém pojištění

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Úprava valorizace důchodů od června 2023.
Účinnost: od 20. března 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 71/2023)

 

2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Smlouva o sociálním zabezpečení, podle které se bude postupovat ve vztazích s Mongolskem ve věcech sociálního zabezpečení.
Platnost: od 1. března 2023
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 10/2023)

 

3. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Správní ujednání týkající se aplikace nové smlouvy o sociálním zabezpečení s Mongolskem v praxi.
Platnost: od 1. března 2023
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 11/2023)

 

4. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění (č. 3/1958 Sb.)
Smlouva o sociálním zabezpečení, podle které se bude postupovat ve vztazích s Bosnou a Hercegovinou ve věcech sociálního zabezpečení.
Platnost: od 1. března 2023
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 12/2023)

 

5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění (č. 3/1958 Sb.)
Správní ujednání týkající se aplikace nové smlouvy o sociálním zabezpečení s Bosnou a Hercegovinou v praxi.
Platnost: od 1. března 2023
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 13/2023)

 

6. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 49/2012 Sb.m.s.) a mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (č. 32/2020 Sb.m.s.)
Novelizace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Hongkongem reagující na přijetí úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
Účinnost: publikováno 24. února 2023
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2023)

 

7. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí pro účely úpravy zdanění ovládaných společností.
Účinnost: publikováno 24. února 2023
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2023)

 

8. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Aktualizovaný seznam států účastnících se automatické výměny informací při správě daní.
Účinnost: N/A (publikováno 14. března 2023)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 4/2023)

 

9. K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace k dopadům rozšíření okruhu osob s automaticky zřízenou datovou schránkou do oblasti komunikace se správcem daně.
Účinnost: N/A (publikováno 21. února 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)
Informace o daňových povinnostech osob poskytujících ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem (např. Airbnb, Booking a další).
Účinnost: N/A (publikováno 3. března 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace ke změnám týkajícím se přiznání k dani z příjmů za rok 2022.
Účinnost: N/A (publikováno 8. března 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Vybrané činnosti podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Přehled zatřídění některých činností souvisejících s obchodováním s pohonnými hmotami podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.
Účinnost: N/A (publikováno 10. března 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Dotazy a odpovědi k aplikaci daně z neočekávaných zisků

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Odpovědi na dotazy k dani z neočekávaných zisků.
Účinnost: N/A (publikováno 10. března 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace k zařazení Ruska na seznam nespolupracujících jurisdikcí schválený Radou Evropské unie a publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 3/2023 a o důsledcích této skutečnosti.
Účinnost: N/A (publikováno 14. března 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Další z řady informací k dopadům rozšíření okruhu osob s automaticky zřízenou datovou schránkou do oblasti komunikace se správcem daně.
Účinnost: N/A (publikováno 20. března 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)