Dokumenty - strana 4

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 15/2022 ze dne 2. prosince 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně.
Vydáno: 02. 12. 2022
Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Tato novela je obsažena v balíčku novel daňových zákonů (sněmovní tisk 254), který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb.1 V souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství obsahuje novela zákona o DPH i speciální právní úpravu (dále jen „přechodná ustanovení“ nebo „speciální úprava“) týkající se zákonné registrace a zrušení registrace na žádost plátce. Tato přechodná ustanovení nabydou účinnosti dnem 3. 12. 2022, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů.Účelem této informace je poskytnout základní přehled o problematice této speciální úpravy.
Vydáno: 01. 12. 2022
Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbolicky tak Komora přesně po třiceti letech vyhlašuje 1. 12. za Den daňového poradenství a startuje tímto dnem oslavy 30letého výročí od vzniku této profese.
Vydáno: 01. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 14/2022 ze dne 29. listopadu 2022, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 29. 11. 2022
V uplynulém měsíci vyšla především dvě sdělení týkající se výpočtu nemocenského pojištění od roku 2023, dále novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních, informace finanční správy o možnostech vrácení přeplatku na silniční dani a také upozornění na informační povinnost pro klienty Equa bank.
Vydáno: 25. 11. 2022
Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023, dnes schválila Poslanecká sněmovna. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď míří k projednání v Senátu.
Vydáno: 25. 11. 2022
Minulý týden podepsal prezident novelu zákona o mezinárodní výměně informací přinášející provozovatelům digitálních platforem povinnost hlásit od 1. ledna 2023 informace o tržbách svých prodejců finančnímu úřadu.
Vydáno: 21. 11. 2022
V úterý 22. listopadu 2022 máte poslední možnost zasílat své nominace v šesti soutěžních kategoriích letošního ročníku DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU.
Vydáno: 18. 11. 2022
Raiffeisenbank, a.s., se stala od 1. 1. 2022 vlastníkem Equa bank, a.s. Ke sloučení obou bank pod značkou Raiffeisenbank dojde dne 14. 11. 2022. Finanční správa upozorňuje registrované daňové subjekty, které mají účet u Equa bank registrován u správce daně, na oznamovací povinnost týkající se změny registrovaného účtu. Dojde-li ke změně údajů uváděných při registraci, tedy i čísla účtu, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala (§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Vydáno: 18. 11. 2022
Navrhované změny v paušální dani byly schváleny. Od příštího roku by tak podnikatelé mohli vstoupit do paušálního režimu i s výdělkem do dvou milionů korun.
Vydáno: 11. 11. 2022
Mezinárodní den účetních se slaví 10. listopadu a je svátkem všech profesionálních účetních. Ačkoliv některé státy mají svůj vlastní svátek účetních, datum 10. listopadu spojuje všechny lidi této profese na celém světě.
Vydáno: 10. 11. 2022
Finanční správa již v září upozorňovala poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. U současných i bývalých poplatníků této daně eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech stále velké množství přeplatků cca ve výši 1 463 000 000 Kč nejen z letošního roku, ale i z minulosti. Ověřili jste si zůstatek stavu vašeho osobního daňového účtu?
Vydáno: 10. 11. 2022
Srdečně vás zveme na druhý ročník online konference TaxForum, kterou pro vás připravuje společnost Wolters Kluwer ČR v úzké spolupráci se společností EKP. Konference se bude konat již 29. 11. 2022 v online prostředí MS Teams.
Vydáno: 02. 11. 2022
Jako již tradičně v první listopadový den byl i v letošním roce zahájen další ročník profesní soutěže DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR. Prostřednictvím webových stránek soutěže www.danar-roku.cz je možné zasílat své nominace či hlasy opět v šesti soutěžních kategoriích. Vedle například Daňaře roku či Daňových nadějí nebude chybět též vyhlášení žebříčku největších poradenských firem za uplynulý rok. Mediální podporu zajišťují Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, Svaz účetních ČR a Český institut interních auditorů.
Vydáno: 01. 11. 2022
V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novele zákona o spotřebních daních, stanovení výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, zvýšení příplatků k důchodům, úpravě formulářů pro vybrané daně, smlouvě s Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění, novelizacích unijních předpisů a také přinášíme několik informací Finanční správy.
Vydáno: 31. 10. 2022
Přinášíme vám podrobný přehled možností vládní finanční pomoci s dopady aktuálních vysokých cen energií, a to jak pro domácnosti, tak i pro podniky.
Vydáno: 15. 10. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 13/2022 ze dne 14. října 2022, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi Českem a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a Seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.
Vydáno: 14. 10. 2022
S pandemií covidu došlo ke změně náhledu na home office. Spolu s tím vyvstala otázka náhrady za home office a jejích daňových konsekvencí. Názor finanční správy je, že náhradu poskytnout lze, ale pro čerpání daňově výhodného režimu je třeba řádně doložit kalkulaci náhrady, což představuje praktický problém.
Vydáno: 13. 10. 2022
Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023.
Vydáno: 11. 10. 2022
Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023 v souvislostech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 11. 10. 2022