Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 22. 8. 2023

Vydáno: 7 minut čtení

Nové předpisy z období července a srpna se týkají hlavně milostivého léta a změn v oblasti spotřebních daní. Finanční správa také upozornila na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí a GFŘ publikovalo výklad k aplikaci zákona o daních z příjmů v případě vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba a dále výklad k DPH při bezúplatném dodání zboží.

Česká legislativa

1. Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Další vlna tzv. milostivého léta ve vztahu k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů spojených s výkonem exekuce tohoto pojistného za zákonem stanovených podmínek.
Účinnost: od 1. července 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 181/2023)

 

2. Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Tzv. milostivé léto vztahující se na příslušenství daně a některé nedoplatky daně a jejich příslušenství vůči fyzickým osobám za zákonem stanovených podmínek.
Účinnost: od 1. července 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 182/2023)

 

3. Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Dotčené předpisy: zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)
Prováděcí vyhláška k zákonu o Finanční správě České republiky.
Účinnost: od 1. července 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 189/2023)

 

4. Novela vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Dotčené předpisy: vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 (č. 467/2022 Sb.), zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Vyhláška snižuje sazbu průměrné ceny nafty, která se použije při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže její skutečnou cenu.
Účinnost: od 24. června 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 191/2023)

 

5. Novela zákona o spotřebních daních

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Novela zvyšuje sazbu spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a upravuje vracení daně z tzv. zelené nafty.
Účinnost: od 1. srpna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 234/2023)

 

6. Novela vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Dotčené předpisy: vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese (č. 79/2019 Sb.) a zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Novela prováděcí vyhlášky k vracení daně z tzv. zelené nafty.
Účinnost: od 1. srpna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 235/2023)

 

7. Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Nová prováděcí vyhláška upravující pravidla značkování a barvení minerálních olejů.
Účinnost: od 23. srpna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 242/2023)

 

8. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Aktualizovaný seznam států vyměňujících si informace z tzv. CbC reportů s uvedením data započetí výměny informací.
Účinnost: N/A (publikováno 19. července 2023)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 9/2023)

 

9. XSD Struktura pro tvorbu XML zpráv o oznamovaných prodejcích dle DAC7

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Informace o datové struktuře nově zaváděného formuláře Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem.
Účinnost: N/A (publikováno 26. června 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Upozornění na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. 1. 2024

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace o odložení účinnost novely zákona o dani z přidané hodnoty navazující na novelizaci stavebního zákona publikované pod č. 284/2021 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 28. června 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Daňové milostivé léto se blíží. Webové aplikace a portál MOJE daně vám pomohou zbavit se daňových dluhů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace k uplatnění úlev zavedených tzv. daňovým milostivým létem, jehož úprava byla publikována pod č. 182/2023 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 30. června 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Informace GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje

 Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Výklad Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákona o daních z příjmů v případě vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba.
Účinnost: N/A (publikováno 24. července 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Datové schránky zrušených finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)
Informace o dočasném zachování funkčnosti datových schránek územních pracovišť finančních úřadů, které byly zrušeny k 1. červenci 2023.
Účinnost: N/A (publikováno 27. července 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Zavedení vnitřních oznamovacích orgánů Finanční správy ČR

Dotčené předpisy: zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)
Informace o splnění zákonem stanovených podmínek ochrany tzv. whistleblowerů v rámci Finanční správy České republiky.
Účinnost: N/A (publikováno 1. srpna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Výklad Generálního finančního ředitelství k daňovým konsekvencím bezúplatného dodání zboží v rovině daně z přidané hodnoty, který současně nahrazuje dosavadní Informaci GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank z roku 2014.
Účinnost: N/A (publikováno 1. srpna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)