Nabídka tištěných časopisů k online předplatnému

K online předplatnému nabízíme také tištěné odborné časopisy, které si k němu můžete dokoupit (samostatně jsou neprodejné). Časopisy jsou specializovány na problematiku daní a účetnictví jak podnikatelského, tak neziskového sektoru, a jsou určeny daňovým poradcům, ekonomům, auditorům, účetním, finančním manažerům, zaměstnancům státní správy, dále slouží pro obce, veřejnou správu, příspěvkové a nestátní neziskové organizace a jejich účetní.

Vybrané články prochází odborným dohledem a příspěvky s expertním obsahem dostupné v online verzi DAUČ EXPERT schvaluje redakční rada složená z předních odborníků.

Daně a právo v praxi

Měsíčník Účetnictví v praxi je odborný tištěný časopis, který přináší čtenářům každý měsíc informace z oblasti účetnictví podnikatelů, a to včetně účetnictví manažerského a účetnictví zemědělského podniku. V časopise mimo jiné naleznete zajímavé články, názorné příklady, odborné dotazy a odpovědi, aktuality, přehled legislativních změn za uplynulý měsíc a knižní tipy.


Ukázkové číslo

Časopis lze přikoupit za 2 480 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

logo DAUČ
logo DAUČ Expert
Účetnictví v praxi

Odborný časopis Daně a právo v praxi vychází každý měsíc a je zaměřen mimo jiné na jednotlivé oblasti daní, podnikání a práva. Reaguje na změny v právních předpisech a daňové judikatuře, přináší ucelené výklady daňové a související problematiky doplněné o příklady z praxe, vzory a formuláře, odborné dotazy a odpovědi a v neposlední řadě přehledy legislativních změn za uplynulé období.


Ukázkové číslo

Časopis lze přikoupit za 2 480 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

logo DAUČ
logo DAUČ Expert
UNES

Časopis Účetnictví neziskového sektoru (UNES) je odborný tištěný měsíčník, který je určen všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob a jiných nevýdělečných organizací.


Ukázkové číslo

Časopis lze přikoupit za 1 380 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

logo DAUČ UNES
logo DAUČ Expert