Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 6 minut čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky k vracení spotřební daně, novely pojistných zákonů, rozhodnutí o prominutí DPH, ale také několik informací a upozornění Finanční správy.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

1. Novela vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Dotčené předpisy: vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese (č. 79/2019 Sb.) a zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních týkající se vracení daně z tzv. zelené nafty.
Účinnost: od 25. června 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 165/2022)

 

2. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.) a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.)
Novela zavádí slevu na pojistném pro zaměstnavatele zaměstnávající vybrané skupiny zaměstnanců ve zkráceném pracovním či služebním poměru.
Účinnost: od 1. února 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 216/2022)

 

3. Novela zákona o důchodovém pojištění a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.)
Novela upravuje účast pěstounů a osob pečujících o dítě na základě svěřenectví na důchodovém pojištění a zdravotním pojištění.
Účinnost: od 1. srpna 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 221/2022)

 

4. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Rozhodnutí ministra financí v přezkumném řízení, kterým se zrušuje rozhodnutí č.j. MF-30457/2021/3901-2 ze dne 20. 10. 2021 o prominutí daně z přidané hodnoty na dodávky plynu a elektřiny.
Účinnost: od 23. června 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 10/2022)

 

5. Pokyn č. GFŘ-D-56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Pokyn č. GFŘ-D-56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.
Účinnost: od 10. srpna 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 11/2022)

 

6. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů a seznam pro účely plnění informační povinnosti zveřejňované podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.
Účinnost: od 5. srpna 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 12/2022)

 

7. Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace k plánovanému zpřístupnění portálu MOJE daně pro vybrané zahraniční osoby.
Účinnost: N/A (publikováno 22. června 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšných poplatníků (zejména obcí)

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Generálního finančního ředitelství ke správnému postupu při vyplňování přiznání k dani z příjmů právnických osob podávaných veřejně prospěšnými poplatníky.
Účinnost: N/A (publikováno 30. června 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Finanční správy ČR k aplikaci novely zákona o daních z příjmů měnících pravidla přidanění soukromého užívání služebních vozidel zaměstnanci u tzv. nízkoemisních motorových vozidel.
Účinnost: N/A (publikováno 1. července 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Informace k placení záloh na silniční daň

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Doporučení Finanční správy ČR k zastavení placení záloh na daň silniční z důvodu zrušení zálohové povinnosti na tuto daň a k prověření trvání daňové povinnosti na dani silniční poplatníky.
Účinnost: N/A (publikováno 1. července 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (účinný od 1. 7. 2022)

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Upozornění Finanční správy ČR na vydání nového tiskopisu 25 5242 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně.
Účinnost: N/A (publikováno 11. července 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Spuštění aplikace pro podávání žádostí o jednorázový příspěvek na dítě 5 000 Kč

Dotčené předpisy: zákon o jednorázovém příspěvku na dítě (č. 196/2022 Sb.)
Požádat lze online přes formulář na webu MPSV nebo osobně na pobočkách Czech POINTu (na všech krajských, městských a obecních úřadech).
Datum: 15. srpna 2022
(Vyšlo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA