Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 23. 5. 2023

Vydáno: 3 minuty čtení

V květnu vyšla novela vyhlášky o formulářových podáních pro DPH a daně z příjmů a dále sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. Finanční správa také informovala o tom, že mimořádně neuplatní pokutu za nedodržení elektronického podání, a upozornila na to, že obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží.

Česká legislativa

1. Novela vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty a vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů

Dotčené předpisy: vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty (č. 457/2020 Sb.), vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů (č. 525/2020 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Novelizace tzv. formulářových vyhlášek přináší vyhláškové zakotvení formuláře pro kontrolní hlášení na daň z přidané hodnoty a nové formuláře k dani z neočekávaných zisků.
Účinnost: od 27. dubna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 112/2023)

 

2. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 39/2015 Sb.m.s.)
Sdělení informuje o aktivaci doložky nejvyšších výhod ve vztahu ke zdaňování příjmů z poskytnutí technické asistence, technických služeb nebo poradenských služeb.
Účinnost: publikováno 17. května 2023
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 7/2023)

 

3. Aktualizace formulářové vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 – oblast kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty (č. 457/2020 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace upozorňuje na uvedení kontrolního hlášení mezi tzv. formulářová podání.
Účinnost: N/A (publikováno 28. dubna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

4. Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o výjimečném neuplatnění pokuty za nedodržení formy podání vůči poplatníkům, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka.
Účinnost: N/A (publikováno 3. května 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

5. Telefonické dotazy vyřídí váš místně příslušný úřad

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o zodpovídání dotazů veřejnosti místně příslušnými finančními úřady namísto centrální informační linky.
Účinnost: N/A (publikováno 17. května 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

6. Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace o daňovém režimu obchodování s mincemi z drahých kovů v oblasti daně z přidané hodnoty.
Účinnost: N/A (publikováno 22. května 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)