Zdanitelné plnění

Dopravce nám vyfakturoval marný nájezd z důvodů problémů při vyzvednutí naší zásilky, nestihl přepravce vyzvednout jinou zásilku. Vystavil tedy fakturu za marný nájezd. Faktura má 0% sazbu DPH. Předpokládám, že je tomu tak z důvodu náhrady škody, kterou jsme mu naší zásilkou způsobili. Jedná se pro firmu o daňově účinný náklad?
Vydáno: 25. 09. 2023
Je možné, aby podnikatel FO, plátce DPH poskytl svůj firemní automobil jinému podnikateli, neplátci DPH pro realizaci své zakázky? V praxi to vypadá, že neplátce DPH dojede za plátcem, zapůjčí si od něj automobil, vyřídí mu potřebné věci a opět dojede zpět. Natankuje, účtenku od PHM donese plátci DPH (ten si z ní uplatní DPH a dá do nákladů), cestu mu zaznamená do knihy jízd. Následně neplátce DPH vyfakturuje plátci DPH výpomoc na zakázce.
Vydáno: 01. 09. 2023
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2023, čj. 6 Afs 30/2022-35
Vydáno: 30. 08. 2023
 • Článek
Rozsahem plnění je třeba obecně rozumět množství dodaného zboží či poskytnutých služeb (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2021, č. j. 6 Afs 235/2020 - 76, bod 18). Neprokázání rozsahu plnění postačuje k neuznání nároku na odpočet daně (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2021, č. j. 4 Afs 402/2020 - 63, bod 32). Opačný výklad, prosazovaný stěžovatelkou, má neudržitelné důsledky: například je-li prokázána dodávka jediného kusu zboží, zjevně nelze nárokoval odpočet za dodávku libovolného množství kusů téhož zboží, aniž by takové dodávky byly jakkoliv doloženy.
Vydáno: 31. 05. 2023
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2023, čj. 6 Afs 125/2021-56
Vydáno: 17. 05. 2023
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 11. 2022 ve věci C-458/21 CIG Pannónia Életbiztosító
Vydáno: 19. 04. 2023
 • Článek
Vyznáte se v nejdůležitějších aspektech smluvních, účetních a daňových náležitostí nutných při přepravě zboží v rámci tuzemska či do zahraničí? Otestujte se, zda dokážete pracovat se zásadními pojmy a principy podstatnými pro oblast týkající se přepravy zboží.
Vydáno: 04. 04. 2023
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2022, čj. 8 Afs 206/2020-60
Vydáno: 29. 03. 2023
Jak se správně z pohledu DPH, DPPO a účetnictví řeší odštěpný závod české společnosti (zakladatele) v zahraničí (Japonsku)? Vím, že se musí vést účetnictví "dvojmo" - jednou v zahraničí dle zahraničních pravidel, podruhé v rámci zakladatelova účetnictví zde v ČR. Nemůžu si ale uvědomit, jak je to s DPH. Pokud odštěpný závod (platná registrace k DPH v Japonsku) přijme službu od dodavatele z Japonska, přičemž na faktuře je vyčísleno např. základ 100 JPY, 10 % DPH 10 JPY, k úhradě 110 JPY, pak odštěpný závod si tuto DPH nárokuje v zahraničí. Jak je to ale u zakladatele? Ten účtuje jen o základu daně (do nákladů), protože nárokovat zahraniční DPH nemůže? Nebo ze základu daně provede reverse charge zde v ČR? Pokud se nepletu, na přijaté faktuře by měly být údaje odeštěpného závodu, nikoliv zakladatele a faktura by měla být hrazena z účtu odštěpného závodu, nikoliv zakladatele. A jak je to s DPH na výstupu? Zakladatel vystaví fakturu za elektronické služby japonským občanům s místem plnění v Japonsku, připočte tedy 10% DPH. Tu následně odvede do státního rozpočtu v Japonsku prostřednictvím odštěpného závodu. Bude se toto plnění uvádět v českém daňovém přiznání k DPH na ř. 26, nebo do českého daňového přiznání vůbec nevstupuje? Nebo by správně měl služby poskytovat samotný odštěpný závod? 
Vydáno: 13. 03. 2023
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. 9. 2022 ve věci C 235/21 Raiffeisen Leasing
Vydáno: 30. 01. 2023
Firma vystavila první fakturu se slovenským DPH dne 18.11.2022. Dne 10.12.2022 (sobota) se nepodařilo firmu k režimu OSS zaregistrovat, protože byl server mimo provoz. Dnes 12.12.2022 již formulář hlásí závažnou chybu, protože je po 10. dni a nelze zpětně. Předpokládám tedy, že registrace bude platná od 1.12.2022. Jak tedy naložit se slovenským DPH za období od 18. do 30.11.2022? Máme se přihlásit ke slovenské DPH a pak zas odhlásit?
Vydáno: 31. 12. 2022
Náš klient od nás na začátku období obdržel rozpis záloh, a nastavil si na jejich úhradu např. trvalý příkaz k úhradě. Našemu klientovi dodáváme určité zboží nebo službu, ale např. k datu 30.11. je dodávka tohoto plnění smluvně ukončena. Dne 2.12. obdržíme na základě nezrušeného trvalého příkazu zálohu na období "prosince", ačkoliv již v prosinci nemá dodávka probíhat. Bude tato záloha předmětem zdanění DPH?
Vydáno: 23. 12. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. 9. 2022 ve věci C-227/21 HA.EN.
Vydáno: 21. 12. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 9. 2022 ve věci C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)
Vydáno: 21. 12. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice DPH ve zdravotnictví - jedná se o specifickou, ale poměrně složitou oblast. Cílem článku je vysvětlit základní principy a pravidla.
Vydáno: 14. 12. 2022
Jaké daňové souvislosti má následující situace: Manžel výhradně vlastní nemovitost, kterou jako OSVČ a plátce DPH má vloženu ve svém obchodním majetku, část nemovitosti se používá pro bydlení a část pro podnikání. Na nemovitosti došlo v minulých letech k technickým zhodnocením i větším opravám, ale dosud neproběhla kolaudace, tj. TZ je stále účtováno na účtě 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek. Ze všech přijatých plnění týkajících se rekonstrukce domu byla nárokována DPH ve výši 100% s tím, že vypořádání DPH dle skutečného využití nemovitosti pro bydlení/podnikání bude vypořádáno až po dokončení rekonstrukce. Nyní zamýšlí manžel, že tuto nemovitost převede také na manželku a to rozšířením SJM o tuto nemovitost. Jaké jsou daňové souvislosti zejména z pohledu DPH při této transakci? 
Vydáno: 28. 11. 2022
OSVČ, plátce DPH, podniká v prodeji zboží a hostinské činnosti. Dále vybírá splátky půjček od dlužníků pro finanční společnost – poskytovatele půjček. Za to OSVČ náleží provize. Bude tato provize zatížena DPH nebo se jedná o finanční službu osvobozenou od DPH podle § 54 zákona o DPH? OSVČ nevystavuje pro finanční společnost ani fakturu, pouze má tzv. týdenní přehledy, kde je vypsáno, kolik vybraal peněz, kolik jich odevzdala a že v hotovosti převzala provizi, která mu za to náleží.
Vydáno: 25. 10. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 6. 2022 ve věci C-56/21 UAB „ARVI“ ir ko
Vydáno: 21. 09. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 6. 2022 ve věci C-146/21 DGRFP Bucureşti
Vydáno: 21. 09. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 7. 2022 ve věci C-194/21 Staatssecretaris van Financiën
Vydáno: 21. 09. 2022