Milan Podhrázký - strana 13

  • Článek
K omezení plateb v hotovosti Milan Podhrázský Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. ledna 2011, čj. 1 Afs 91/2010-45, www.nssoud.cz K předpisům: - § 2 odst. 1...
  • Článek
Soudní přezkum výzvy k poskytnutí součinnosti k výkonu správy spotřební daně Milan Podhrázský Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. listopadu 2010, čj. 8 Afs 51/2010-60, www.nssoud.cz K...
  • Článek
Důkazní povaha výslechu osoby v postavení statutárního orgánu v daňovém řízení Milan Podhrázský Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. ledna 2011, čj. 5 Afs 6/2010-101, www.nssoud.cz K...
  • Článek
Doručování veřejnou vyhláškou v daňovém řízení Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. října 2010, čj. 7 Afs 54/2010-63, www.nssoud.cz K předpisům: - § 19 odst....
  • Článek
K podání dodatečného daňového přiznání Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. ledna 2011, čj. 5 Afs 101/2009-65, www.nssoud.cz K předpisům: - § 41 odst. 4...
  • Článek
Příjmy společníka a jednatele obchodní společnosti Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2010, čj. 2 Afs 24/2010-96, www.nssoud. cz K předpisům: - § 6...
  • Článek
K dodání zboží osvobozeného od DPH do jiného členského státu EU Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. července 2010, čj. 8 Afs 14/2010-195, www.nssoud.cz K...
  • Článek
Technické zhodnocení najatého majetku z hlediska daně z přidané hodnoty Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2010, čj. 1 Afs 70/2010-57, www.nssoud. cz K...