Ing. Jan Rambousek, LL.M. - strana 15

  • Článek
Použití zvláštního režimu pro prodej použitého zboží Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropskeho unie ze dne 3. března 2011 ve věci C-203/10 Auto Nikolovi, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku...
  • Článek
Jednorázový výběr daně prostřednictvím kolků Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropskeho unie ze dne 27. ledna 2011 ve věci C-489/09 Vandoorne, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku K předpisům: -...
  • Článek
Každoroční novela zákona o dani z přidané hodnoty měla tentokrát složitější osud než jindy. Protože se v roce 2010 konaly dvojí volby, bylo jasné, že se projednávání opozdí tak, že se zveřejnění novely ve Sbírce zákonů do 31. prosince 2010 nestihne. Toto datum, respektive 1. leden 2011, bylo tentokrát poměrně důležité, protože k němu měla Česká republika, tak jako ostatní členské státy implementovat článek 3 směrnice Rady 2008/8/ES . Novela dále vychází ze směrnice Rady 2006/79/ES , díky které se mění limity pro osvobození od daně u drobných zásilek neobchodní povahy. Upřesnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží podle směrnice Rady 2009/132/ES je implementováno do § 71 novely zákona. Největší diskuzi však vyvolal § 109 , který přináší, při splnění určitých podmínek, ručení příjemce zdanitelného plnění za daň, kterou neodvedl poskytovatel zdanitelného plnění. Toto riziko mělo být kompenzováno § 109a , který umožňuje zaplatit daň přímo správci daně. Praxe ukáže, zda toto opatření nebude mít daleko horší následky než vlastní ručení.
Vydáno: 06. 04. 2011
  • Článek
Nárok na odpočet od neplátce Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropského unie ze dne 22. prosince 2010 ve věci C-438/09 Dankowski, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku K předpisům: -...
  • Článek
Koupě práva na využití rekreačních objektů Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropského unie ze dne 16. prosince 2010 ve věci C-270/09 MacDonald Resorts Ltd, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku...
  • Článek
Použití třetí osoby pro optimalizaci daně Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropského unie ze dne 22. prosince 2010 ve věci C-103/09 Weald Leasing Ltd. 0, dosud neuveřejněn v Úředním...
  • Článek
Nákup vstupenky na operu není cestovní službou Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropského unie ze dne 9. prosince 2010 ve věci C-31/10 Minerva Kulturreisen GmbH, dosud neuveřejněn v Úředním...
  • Článek
Osvobození nájmu lodí na moři Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropského unie ze dne 22. prosince 2010 ve věci C-116/10 Feltgen a Bacino Charter Company, dosud neuveřejněn v Úředním...
  • Článek
Využití rozdílného zdanění v členských státech Jan Rambousek Rozsudek Soudního dvora Evropského unie ze dne 22. prosince 2010 ve věci C-277/09 RBS Deutschland Holfding GmbH, dosud neuveřejněn v Úředním...