EXPERT

Předplatné nabízí kompletní informační servis tolik potřebný pro každodenní odbornou praxi.

Tato verze je vhodná pro všechny daňaře a účetní, kteří se potřebují detailně orientovat v daních či účetnictví a zajímají se o specifické problémy odborné praxe. Kromě odborných článků a legislativy je předností této vrze možnost porovnání různých časových znění předpisu, výběr komentářů a důvodových zpráv nebo expertní komentovaná judikatura.

Výklady

Odborné články z následujících šesti časopisů včetně navazující legislativy:
Daně a právo v praxi,
Účetnictví v praxi,
FDUB (Finanční, daňový a účetní bulletin),
UNES (Účetnictví neziskového sektoru),
Expertní příspěvky / Daňový expert,
DHK (Daňová a hospodářská kartotéka),
+ historický archiv Účetnictví, daně a právo v zemědělství.
Součástí je také výklad účtové osnovy.

Poradna

V rámci svého předplatného můžete našim autorům položit až 7 odborných dotazů, se kterými si nevíte rady. Máte přístup do kompletní databáze otázek, a navíc si můžete vyžádat aktualizaci libovolné z nich.

Legislativa a komentáře

Spolupracujeme se systémem ASPI Wolters Kluwer ČR! Všechny důležité daňové zákony, nařízení, vyhlášky, pokyny a informace máte na DAUČ na jednom místě. K vybraným zákonům jsou k dispozici také autorské komentáře a důvodové zprávy novel těchto zákonů (viz tabulka Předplatné). Včetně funkce porovnání různých časových znění, vzájemné provázanosti textů a dalších nástrojů pro snadnější práci s předpisy.


Uznávaní autoři

Autory příspěvků jsou renomovaní odborníci ze státní správy, daňoví poradci, účetní a auditoři. Díky tomu se na naše texty můžete spolehnout. Mezi naše autory patří například:

Naši zákazníci říkají

“Aktuálnost, rozsah, odbornost, pestrost témat, přehlednost, srozumitelnost, řešené příklady z praxe - to je pro mě DAUČ.”

 

“Licenci EXPERT používáme téměř denně, ať už pro potvrzení našeho názoru ve sporných situacích, případně pro orientaci v nějakém úplně novém problému. Návaznost příspěvků na paragrafy je pro nás klíčová. Hodně nám pomáhá také množství komentované judikatury.”

Časté otázky

 • Kteří autoři píší na portál

  Na portálu uveřejňujeme především články od našich renomovaných autorů – daňových poradců velkých poradenských firem, ale i individuálních autorit z oboru, a samozřejmě i z řad zástupců státní správy.

  Můžeme se pochlubit významnými jmény jako například JUDr. Eva Benešová, LL.M., Ing. Pavel Běhounek, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Martin Děrgel, Mgr. Ing. Alena Dugová, Ing. Tomáš Hajdušek, Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D., JUDr. Bořivoj Šubrt, Ing. Jiří Vychopeň, Ing. Vladimír Zdražil.

  Odbornými garanty našeho obsahu jsou specialisté JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, Ing. Ivana Pilařová, Ing. Ladislav Pitner, Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

 • Jak probíhá vyúčtování předplatného

  Předplatné začíná od data objednání a bude ukončeno ke konci kalendářního roku.

  Při objednání od 1. 1. do 30. 9. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. příslušného kalendářního roku.

  Při objednání od 1. 10. do 31. 12. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. následujícího kalendářního roku.

  Podrobné informace k počítání ceny naleznete na objednávkovém formuláři.

 • Mohu zajistiť licenci i pro své kolegy?

  Ano, další licenci můžete jednoduše dokoupit přes odkaz v horním menu na Předplatné, případně ve vašem profilu přes odkaz Koupit další předplatné.

  Poté můžete kolegům zaslat pozvánku s volnou licencí, aby ji mohli začít používat – více se dočtete v Nápovědě.

Roční předplatné - 6 800 Kč + DPH

Objednat