EXPERT

Vydáno: 4 minuty čtení

Předplatné nabízí kompletní informační servis tolik potřebný pro každodenní odbornou praxi.

Tato verze je vhodná pro všechny daňaře a účetní, kteří se potřebují detailně orientovat v daních či účetnictví a zajímají se o specifické problémy odborné praxe. Kromě odborných článků a legislativy je předností této vrze možnost porovnání různých časových znění předpisu, výběr komentářů a důvodových zpráv nebo expertní komentovaná judikatura.

Články

Odborné články z následujících časopisů včetně navazující legislativy a hlídání aktuálnosti příspěvků: Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi, FDUB (Finanční, daňový a účetní bulletin), Účetnictví neziskového sektoru, Daňový expert / Expertní příspěvky, DHK (Daňová a hospodářská kartotéka), Účetnictví, daně a právo v zemědělství

Poradna

V rámci svého předplatného můžete našim autorům položit až 7 odborných dotazů, se kterými si nevíte rady. Máte přístup do kompletní databáze otázek, a navíc si můžete vyžádat aktualizaci libovolné z nich.

Legislativa

Spolupracujeme se systémem ASPI Wolters Kluwer ČR! Všechny důležité daňové zákony, nařízení, vyhlášky, pokyny a informace máte na DAUČ na jednom místě. Včetně funkce porovnání různých časových znění, vzájemné provázanosti textů a dalších nástrojů pro snadnější práci s předpisy.


Uznávaní autoři

Autory příspěvků jsou renomovaní odborníci ze státní správy, daňoví poradci, účetní a auditoři. Díky tomu se na naše texty můžete spolehnout. Mezi naše autory patří například:

Naši zákazníci říkají

“Licenci EXPERT používáme téměř denně, ať už pro potvrzení našeho názoru ve sporných situacích, případně pro orientaci v nějakém úplně novém problému. Návaznost příspěvků na paragrafy je pro nás klíčová. Hodně nám pomáhá také množství komentované judikatury.”

T&A daňová kancelář

Časté otázky

 • Kteří autoři píší na portál

  Na portálu uveřejňujeme především články od našich renomovaných autorů – daňových poradců velkých poradenských firem, ale i individuálních autorit z oboru, a samozřejmě i z řad zástupců státní správy.

  Můžeme se pochlubit významnými jmény jako například JUDr. Eva Benešová, LL.M., Ing. Pavel Běhounek, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Martin Děrgel, Mgr. Ing. Alena Dugová, Ing. Tomáš Hajdušek, Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D., JUDr. Bořivoj Šubrt, Ing. Jiří Vychopeň, Ing. Vladimír Zdražil.

  Odbornými garanty našeho obsahu jsou specialisté JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, Ing. Ivana Pilařová, Ing. Ladislav Pitner, Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

 • Jak probíhá vyúčtování předplatného

  Při objednání od 1. 1. do 30. 9. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. příslušného kalendářního roku.
  Při objednání od 1. 10. do 31. 12. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. následujícího kalendářního roku.

 • Mohu zajistit licenci i pro své kolegy?

  Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.

  Při objednání periodického tisku se vždy jedná o kalendářní předplatné. Zákazník obdrží nejbližší následující expedované číslo spolu se zálohovou fakturou a další čísla dle příslušné periodicity do konce kalendářního roku. Pokud si zákazník přeje obdržet kompletní ročník časopisu (zaslat zpětně starší čísla časopisu), je nutno toto uvést jako poznámku v objednacím formuláři. Více na Všeobecné obchodní podmínky

Roční předplatné - 6 800 Kč + DPH

Objednat