Vydáno: 6. 4. 2016
Nový protokol ke smlouvě s Ukrajinou Ing. Pavel Kyselák je odborníkem na mezinárodní zdanění Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou se uplatňuje smlouva č. 103/1999 Sb., o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen „Smlouva s Ukrajinou“). K uvedené smlouvě byl v Kyjevě dne 21. října 2013 podepsán Protokol, který vstoupil v platnost dne 9. prosince 2015 a podle znění článku 16 se jeho ustanovení začala v obou státech provádět od 1. ledna 2016. Protokol, který je nedílnou součástí citované smlouvy, byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv ČR ze dne 4. února 2016 v částce 4/2016 Sb. pod č. 12/2016 Sb.m.s. Ve zkratce si shrneme vybrané informace z obsahu nového Protokolu, který upravuje a aktualizuje text původní smlouvy v návaznosti na mezinárodní vývoj v daňové oblasti, a to zejména z pohledu OECD, EU, G 20 apod.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 7/2016.