Vydáno: 1. 1. 2019
014 – Ocenitelná práva Ocenitelnými právy rozumíme předměty průmyslového či obdobného vlastnictví (know-how, licence), a dále výsledky duševní tvůrčí činnosti, pakliže byly vytvořeny buď vlastní činností za účelem obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných účetních jednotek.