Vydáno: 1. 1. 2019
021 – Stavby Stavbou rozumíme nemovitý majetek bez ohledu na výši ocenění, jenž má charakter: