Vydáno: 1. 1. 2019
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory Hmotnými movitými věcmi rozumíme: