Vydáno: 1. 1. 2019
032 – Umělecká díla a sbírky Na tomto účtu účetní jednotky evidují umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, a to bez ohledu na jejich pořizovací cenu.