Vydáno: 1. 1. 2019
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Na tomto účtu alokujeme veškeré výdaje související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku. V okamžiku zařazení tohoto majetku do používání účetní jednotky odúčtují tyto výdaje z účtu 042, a to na vrub příslušného účtu účtové skupiny 02.