Vydáno: 1. 1. 2019
061 – Podíly – ovládaná osoba Na tomto účtu účetní jednotky vykazují podíly představující účasti s rozhodujícím vlivem na jiných účetních jednotkách. Při pořízení jsou tyto účasti oceňovány v pořizovací ceně, přičemž k rozvahovému dni je třeba přecenit tyto účasti metodou ekvivalence, a to s dopadem do vlastního kapitálu. Veškeré rozdíly z přecenění jsou vedeny na samostatném analytickém účtu.