Vydáno: 1. 1. 2019
067 – Ostatní zápůjčky Na tomto účtu účetní jednotky evidují poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry jiným účetním jednotkám než firmám ve skupině. Zápůjčky jsou oceňovány ve jmenovitých hodnotách.