Vydáno: 1. 1. 2019
075 – Oprávky ke goodwillu Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy goodwillu v průběhu jejich životnosti. Goodwill účetní jednotky odpisují nejdéle po dobu 5 let.