Vydáno: 1. 1. 2019
097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují kladný (tzn. aktivní), resp. záporný (tzn. pasivní) rozdíl mezi oceněním účetní jednotkynebo jejíčásti nabytého koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhův rámci přeměn účetní jednotky, a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté dluhy.