Související články

Převod jmění na společníka
Vydáno: 1. 1. 2019
098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku v průběhu jejich životnosti. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účetní jednotky odpisují po dobu 15 let.