Vydáno: 1. 1. 2019
119 – Materiál na cestě Pakliže k rozvahovému dni účetní jednotka neobdržela vyfakturovaný materiál, vzhledem k faktu, že účet 111 Pořízení materiálu nesmí mít jakýkoli zůstatek, účtuje o materiálu na cestě. V okamžiku, kdy v příštím účetním období účetní jednotka materiál obdrží, je odúčtována hodnota materiálu z účtu 119 na vrub účtu 112 Materiál na skladě.