Vydáno: 1. 1. 2019
192 – Opravná položka k nedokončené výrobě Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění zásob nedokončené výroby. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.