Vydáno: 1. 1. 2019
197 – Opravná položka k zálohám na materiál Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění poskytnutých záloh na materiál. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.