Vydáno: 1. 1. 2019
199 – Opravná položka k zálohám na zvířata Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění poskytnutých záloh na zvířata. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.