Vydáno: 1. 1. 2018
336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Na tomto účtu účetní jednotky evidují veškeré pohledávky a dluhy ve vztahu k institucím sociálního zabezpečení a dluhy ke zdravotním pojišťovnám. Účetní jednotky za zaměstnance odvádějí pojistné na sociální zabezpečení (zaměstnanci hradí 6,5 %, účetní jednotky 25 %), pojistné na veřejné zdravotní pojištění (zaměstnanci hradí 4,5 %, účetní jednotky 9 %). Naopak od institucí sociálního zabezpečení inkasují zaměstnanci dávky nemocenské. Případná penále související s nehrazením pojistného, nebo v případě neoprávněného vyplácení nemocenských dávek, jsou pro účetní jednotku daňově neúčinná.