Vydáno: 1. 1. 2019
347 – Ostatní dotace Na tomto účtu účetní jednotka eviduje dotace přijaté z jiných zdrojů než je státní rozpočet, a to dotace na úhradu nákladů nebo dotace na pořízení dlouhodobého majetku. V případě, že účetní jednotka nesplní podmínky dotace, musí tento dluh splatit, a to včetně sankcí.