Vydáno: 1. 1. 2019
378 – Jiné pohledávky Na tomto účtu účetní jednotky evidují jinde nespecifikované pohledávky, jako např. pohledávky vůči obchodníkovi s cennými papíry, pohledávky z titulu prodeje cenných papírů, pohledávky z titulu náhrad za manka a škody, apod.